PwC Danmark

Industri 4.0: Nu sætter virksomhederne alle sejl til

Pressemeddelelse   •   Apr 13, 2016 11:00 CEST

Virksomhederne investerer på globalt plan ca. 907 mia. US-dollars pr. år frem til 2020 i digitaliseringstiltag. De forventer samtidig, at Industri 4.0 vil generere over 421 mia. US-dollars til gavn for omkostningsniveau, effektivitet og overskud. Manglen på it-specialister og datasikkerhed er de største udfordringer, viser en ny global undersøgelse fra PwC.


Undersøgelsen Industry 4.0: Building the Digital Enterprise, hvor 2.100 virksomheder fra hele verden har deltaget, slår fast, at virksomhederne nu tager det store spring inden for digitalisering. Det medfører øgede investeringer, og over halvdelen forventer at opnå en forrentning af den investerede kapital allerede inden for to år.

Produktionsvirksomheder fra alle sektorer verden over har sat alle sejl til i forhold til Industri 4.0. Implementeringen af digitaliseringstiltag er i fuld sving over hele verden, og ca. en tredjedel af de globale virksomheder vurderer allerede deres digitaliseringsgrad som høj, og denne andel forventes gennemsnitligt at stige til 72 % globalt i løbet af de kommende fem år. Blandt de danske virksomheder er det 26 %, der i dag vurderer deres digitaliseringsgrad til at være høj, mens 71 % forventer at nå niveauet inden fem år.

”Undersøgelsen viser, at virksomhederne ikke blot står over for at tage et lille skridt frem, når det gælder den digitale udvikling. Vi kommer til at se dem tage et stort spring i de kommende 5 år, og der er nok snarere tale om en revolution frem for en evolution. Denne udvikling sker ikke kun ude i verden, men bestemt også i Danmark,” fortæller Jesper Vedsø, der er Industri 4.0-ekspert og partner hos PwC i Danmark.

Investeringer i digitalisering giver væsentlige besparelser
Virksomhederne verden over ønsker at investere ca. 5 % af deres årlige omsætning i digitalisering, hvilket svarer til en samlet investering på ca. 907 mia. US-dollars. Mere end halvdelen af disse virksomheder forventer at afskrive omkostningen over blot to år. I Danmark er det hele 59 % af virksomhederne, som forventer dette, og de danske virksomheder forventer desuden at fordoble investeringsniveauet inden for fem år fra 1,9 % af den årlige omsætning de seneste to år til 4 % af den årlige omsætning i de kommende fem år.

De adspurgte ledere anslår en omkostningsreduktion i løbet af overgangsperioden på gennemsnitligt 3,6 % pr. år og en årlig omsætningsvækst på gennemsnitligt 2,9 %. I absolutte tal svarer dette til et samlet beløb på over 421 mia. US-dollars.

“Virksomhederne forventer, at digitaliseringen vil medføre store fordele, og investerer tilsvarende store beløb. Vores undersøgelse viser, at udviklingen vil finde sted i samme grad i alle de deltagende lande, ikke kun i ilandene,” forklarer Jesper Vedsø og fortsætter:

“Selv hvis kun halvdelen af forventningerne forbundet med projektet bliver indfriet, vil Industri 4.0 medføre en fundamental ændring i konkurrencevilkårene i de kommende fem år.”

Dataanalyse er en drivende faktor for Industri 4.0
Over 80 % af virksomhederne forventer, at dataanalyse vil have en væsentlig indflydelse på deres beslutningsprocesser om fem år. De danske virksomheder stiller sig relativt kritiske over for deres nuværende kompetenceniveau inden for dataanalyse. 46 % af de dansk virksomheder svarer, at niveauet er ringe, 54 % svarer, at det er middel, og 0 % svarer, at det er fremskredent. Til gengæld planlægger hele 72 % at øge kompetenceniveauet som en del af deres strategi.

“Stadig flere får øjnene op for, at professionel brug af data giver værdifuld indsigt i anvendelsen af produkter og muliggør langsigtede kunderelationer,” siger Jesper Vedsø og tilføjer:

“Dataanalyse gør det muligt at videreudvikle produkter, og giver virksomhederne mulighed for at udvide med ydelser og tilbud, der er skræddersyet til kundernes behov.”

Manglende ekspertise: En barriere på vejen mod Industri 4.0
For de adspurgte virksomheder ligger problemet i forhold til realisering af Industri 4.0 mindre i teknologien end i manglen på den nødvendige interne digitale kultur, vision og uddannelse samt manglen på specialister. Fx er næsten 40 % af de adspurgte virksomheder både globalt og i Danmark afhængige af enkelte medarbejderes ekspertise inden for dataanalyse.

“Det kan være en fordel at opbygge en solid ekspertise inden for dataanalyse og digitalisering i ens egen virksomhed. Brug af enkelte eksperter til at indsamle og evaluere data er ikke altid tilstrækkeligt til at implementere Industri 4.0-strategierne med succes. For at kunne bruge dem som grundlag for beslutningstagning skal virksomhederne have professionelt udarbejdede datapuljer,” fortæller Jesper Vedsø.

Datasikkerhed er en stor udfordring
Undersøgelsen peger på endnu en forudsætning for vellykket digitalisering, nemlig datasikkerhed. Både globalt og i Danmark topper datasikkerhed listen over virksomhedernes bekymringer.

“Digitale økosystemer kan kun fungere, hvis alle deltagere kan stole på, at deres data ikke falder i de forkerte hænder. Dette kræver en betydelig indsats fra virksomhederne, en væsentlig investering i sikkerheden i deres systemer og klare standarder for databeskyttelse,” siger Jesper Vedsø.

Digitaliseringen påvirker værdikæden horisontalt og vertikalt. Det betyder på den ene side bedre tilrettelæggelse af interne processer for indkøb, salg, logistik og produktudvikling, og på den anden side bedre opbygning af netværk med leverandører og andre samarbejdspartnere i værdikæden.

”For virksomhederne indebærer det etablering af komplekse digitale løsninger. Sådanne løsninger gør det muligt for virksomhederne at udvikle nye produkter og ydelser, der strækker sig over hele produktlevetiden og således også muliggør tættere kontakt til slut-forbrugerne,” forklarer Jesper Vedsø.

Formålet med digitalisering varierer fra land til land
Selv om virksomhederne verden over arbejder for fuld kraft med Industri 4.0-projektet, viser undersøgelsen, at deres formål er helt regionalt afhængigt: Virksomhedskoncerner i Japan bruger først og fremmest digitaliseringen til at øge deres effektivitet og produktkvalitet. I USA er der en tendens til, at der udvikles nye forretningsmodeller ved hjælp af digitale tilbud og ydelser, og at disse produkter og ydelser tilbydes digitalt så hurtigt som muligt. Produktionsvirksomhederne i Kina har fokus på at klare sig bedre i forhold til de internationale konkurrenter ved at reducere omkostningerne.

“Vores undersøgelse viser, at graden af den digitale integration generelt set vil være sammenlignelig i regionerne om fem år. Med visse lande såsom Japan, Tyskland eller USA i spidsen. I stedet for at splitte regionerne forventer vi, at Industri 4.0 vil knytte virksomhederne og landene tættere sammen og således endda fremme globaliseringen,” slutter Jesper Vedsø.

Om undersøgelsen:
PwC står bag undersøgelsen “Industry 4.0: Building the Digital Enterprise”. I alt 2.100 virksomheder fra ni industrisektorer i 26 lande har deltaget i undersøgelsen, herunder Danmark.

Om PwC
PwC er verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshus. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.700 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 208.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.