Dansk Erhverv

Ingen udsigt til større opsving i 2011

Pressemeddelelse   •   Feb 21, 2011 20:33 CET

I en ny økonomisk prognose forventer erhvervsorganisationen Dansk Erhverv et fald i BNP-væksten til 1,3 procent i 2011. Og en ledighed, der stiger til 172.000 på årsbasis.

”Det i forvejen meget moderate og krybende danske opsving taber fart i 2011. Der er udsigt til lavere vækst og stigende ledighed i 2011,” siger analysechef Geert Laier Christensen om Dansk Erhvervs nye prognose.

Selv om det globale opsving har taget fart, er det stort set gået Europa forbi. Næsten eneste lyspunkt er Tyskland og Sverige - og det er da også eksporten til netop disse to markeder, der igen i 2011 skal drive den beskedne vækst.

Moderat optimisme
Virksomheder i servicesektoren er moderat optimistiske - men ser tiden an
Sammen med dagens nye økonomiske prognose offentliggør Dansk Erhverv en dugfrisk medlemsundersøgelse, der kortlægger service¬erhvervenes forventninger til 2011.

”Der tegner sig et klart billede af en servicesektor, som forventer omsætningsfremgang i 2011, men som også er afventende over for at investere  og øge beskæftigelsen, før det står klart, at opsvinget har bidt sig fast,” siger Geert Laier Christensen.

Nulvækst i offentlige udgifter og moderat fremgang i privatforbruget
I 2010 var væksten drevet af ekspansiv økonomisk politik, herunder en kraftig stigning i det offentlige forbrug. På baggrund af faldende offentlig realløn, venter Dansk Erhverv nulvækst i de offentlige udgifter i 2011.

”Offentlig nulvækst er nødvendig for at rette op på statsfinanserne - men vil samtidig lægge en dæmper på BNP-væksten i 2011. Med udsigt til forholdsvis høj inflation samt højere skatter og afgifter i 2011 ventes også en meget afdæmpet udvikling i de disponible indkomster og dermed i det private forbrug,” siger Geert Laier Christensen.

Kontakt: Økonom Bo Sandberg på 28503819 eller bsa@danskerhverv.dk.

Dansk Erhvervs økonomiske prognose kan læses her