AU-HIH - Handels- og Ingeniørhøjskolen Aarhus Univeristet

Innovationsuge på AU-HIH

Pressemeddelelse   •   Feb 17, 2011 07:15 CET

Nytænkning af undervisning, eksisterende procedurer og it-systemer var nogle af resultaterne, da 120 studerende fra 2. semester på uddannelserne i International Communication and Multimedia og Electronic Design Engineering afviklede innovationsuge.

De 120 studerende var delt ud på 23 grupper på tværs af uddannelsesretninger, og opgaven for ugen var at komme med forslag til nytænkning af undervisning, forberedelse samt kommunikation mellem undervisere og studerende. Formålet er at øge de studerendes motivation og mindske frafaldet.
Innovationsugen startede med en række oplæg, der satte fokus kreative processer, kommunikation på tværs af kulturer mv. Herefter arbejdede de studerende med at udtænke og konkretisere ideer til nytænkende undervisning og kommunikation mellem undervisere og studerende i løbet af ugen.

Og vinderen er …

Fredag formiddag blev alle gruppers ideer præsenteret, og til middagstid var der udvalgt fire grupper, der skulle dyste om at få deres ide valgt til ugens bedste. En gruppe præsenterede forslag til en kombination af det nuværende intranet og kalendersystem, så skema og meddelelser vedrørende undervisningen kan kombineres i ét system. En anden gruppe ville udarbejde et online spørgeskema, så potentielle studerende kan træffe et mere kvalificeret valg af uddannelse og på den måde mindske frafaldsprocenten. En tredje gruppe ville etablere mulighed for at studerende og undervisere kunne kommunikere i et videoforum uden for undervisningstiden. 
Vinderen af innovationsugen blev en gruppe, der inspireret af gruppesammensætningen på tværs af uddannelser, foreslog mere samarbejde på tværs af uddannelsesretninger og årgange samt flere oplæg ved gæsteundervisere fra offentlige og private virksomheder. Et centralt element i forslaget var, at underviserne burde forberede små videoer med fokus på de sværest tilgængelige dele af teorien, så de studerende kan være ekstra godt forberedte til undervisningen.

Begejstret uddannelsesleder

Innovationsugen er en årligt tilbagevendende begivenhed på AU-HIH, og ambitionen er at de studerende skal lære at tænke kreativt, lave innovative løsningsforslag og ikke mindste samarbejde på tværs af uddannelsesretninger.
- Innovationsugen er et rigtig godt supplement til den normale undervisning. De studerende kan med det samme prøve den lærte teori i praksis, de lærer at samarbejde på tværs af uddannelser, og ikke mindst kommer der nogle rigtige gode forslag ud af det kreative arbejde, forklarer uddannelsesleder Per Lysgaard og fortsætter: 
- De studerende er nået frem til så mange gode forslag, at hver gruppe bliver indkaldt til et møde, hvor de præsenterer deres ide. Efterfølgende vurderer en række uddannelsesledere og undervisere, om ideerne kan implementeres i praksis til gavn for såvel studerende som undervisere.