Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Integrationsministeriet er nedlagt og ressortområderne overgået til andre ministerier

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2011 15:52 CET

Integrationsministeriet er nedlagt og ressortområderne overgået til andre ministerier

Integrationsministeriets ressortområder er i forbindelse med regeringsdannelsen den 3. oktober 2011 overført til andre ministerier. 

Det betyder:

 • Ressortansvaret for danskundervisning som andetsprog er overført til Børne- og Undervisningsministeriet.
   
 • Ressortansvaret for sager vedrørende integrationspolitik, forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser er overført til Social- og Integrationsministeriet.
   
 • Ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogrammer, er overført til Beskæftigelsesministeriet.
   
 • Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet vedrørende asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret samt visum er overført til Justitsministeriet. 
   
 • Ressortansvaret for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair ordningen, jobkort, studietilladelser m.v. er overført til Beskæftigelsesministeriet.

Ændringer på brugerportalen nyidanmark.dk

Brugerportalen nyidanmark.dk vil fremadrettet være portal for brugerne på udlændingeområdet. Udlændingeservice vil snarligt gennemføre en gennemgribende revision af portalen, som tager nærmere højde for ressortomlægningen af 3. oktober 2011.

Vejledningssiderne under Indrejse og Ophold er udarbejdet under hensyn til de gældende regler på udlændingeområdet. I regeringsgrundlaget er bebudet en række ændringer af reglerne på udlændingeområdet. Regeringsgrundlaget kan findes på Statsministeriets hjemmeside.

Kontaktinformationer for Udlændingeservice og midlertidige adresser for klageskrivelser

Du kan som altid rette telefonisk og anden henvendelse til Udlændingeservice for nærmere oplysninger – se kontaktoplysninger her.

Midlertidig adresse for klageskrivelser i erhvervs- og studiesager: Beskæftigelsesministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K. (Bemærk adressen)

Midlertidig adresse for klageskrivelser i familiesammenføringssager, visumsager og øvrige sager: Justitsministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K.(Bemærk adressen)

Proceduren for asylsagsbehandling er uændret. Ved afslag overføres sagen normalt automatisk til behandling i Flygtningenævnet.