Ingeniørhøjskolen i Århus

Intelligent armbånd skal få ældre til at drikke mere vand

Pressemeddelelse   •   Feb 11, 2011 11:39 CET

Det er lykkedes for en gruppe forskere at udvikle et intelligent armbånd, der kan hjælpe mennesker med særlig risiko for at dehydrere. Det er godt nyt for de tusindvis af ældre, der hvert år får komplikationer som følge af væsketab.

”Dehydrering er en meget udbredt tilstand i befolkningen med en stærk overrepræsentation hos ældre. Symptomerne kommer allerede efter tab af to procent af den normale vandvolumen i kroppen. Det kan for eksempel være hovedpine, svimmelhed og hukommelsesvanskeligheder,” siger Finn Overgaard Hansen, som leder Ingeniørhøjskolens Videncenter for sundhedsteknologier i hjemmet.

Armbånd sender alarm om væsketab
I dag skal der en blodprøve til for at måle væskefordelingen i kroppen. Det foregår typisk hos egen læge eller i et sygehusambulatorium og ofte først, når dehydreringsgraden er høj. Med armbåndet bliver lægebesøgene overflødige. Den ældre kan løbende overvåge sin egen væskebalance i hjemmet og få en alarm, når det er tid til at drikke. 

”Det er meget simpelt. Man bærer armbåndet døgnet rundt og får en alarm, når det registrerer et væskeunderskud. Det betyder, at mange ældre helt kan undgå dehydrering og dermed opretholde et naturligt velbefindende,” siger Finn Overgaard Hansen.

Armbåndet ligner en tynd sportsbandage. Det har et minidisplay og to elektroder, der måler indholdet af vand i kroppen. Forskerne har fundet ud af, at den elektriske modstand mellem cellerne kan afsløre dehydrering.

”Jo mere modstand, apparatet registrerer, jo mindre væske er der i kroppen. På den måde kan man følge væskebalancen i forhold til normen og opdage dehydrering, før symptomerne opstår,” forklarer han.

Apparatet kan kommunikere trådløst med en smartphone og sende alarm til læge eller plejepersonale, hvis den ældre ikke selv kan genoprette væskebalancen.


Et overset problem
Ældre udgør en særlige risikogruppe for dehydrering, fordi de oplever svækket tørst og ofte glemmer at drikke. Det forklarer John Michael Hasenkam, som er læge ved Aarhus Universitetshospital. 

”Dehydrering er et meget stort og overset problem. Komplikationerne kommer snigende lidt efter lidt, og blot et lille væskeunderskud kan have stor betydning for både det fysiske og psykiske velbefindende,” siger han. 

En sund væskebalance hos ældre kan desuden være med til at reducere demenssymptomer og forhindre faldulykker, som følge af svimmelhed. International forskning viser, at skader efter fald er en af de hyppigste dødsårsager blandt mennesker over 85.

I værste fald kan dehydrering være livstruende. Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver cirka 500 ældre indlagt med symptomer på dehydrering hvert år.BAGGRUNDSOPLYSNINGER 

· Den menneskelige krop består af cirka 60 % vand. Vandet sikrer opløsning og transport af nærings- og affaldsstoffer og regulerer kropstemperaturen.

· Væskebehov afhænger af kropsvægt, aktivitetsniveau og omgivelsestemperatur.

· I løbet af et døgn mister man normalt mellem 1,5 og 3 liter væske gennem sved, ruin, afføring og respiration.

· Allerede ved et væsketab på 2 % af kroppens samlede vandvolumen opstår symptomer på dehydrering. Dehydrering giver ubalance i kroppens elektrolytter, som er 
med til at holde det intercellulære miljø stabilt. 

SÅDAN VIRKER DET

· Armbåndet består af to sensorer, der måler modstand (kompleks bioimpedans) i kroppen. Frekvensspektret kan fungere som klinisk parameter for væskeindhold i cellerne.

· Væsketabet registreres i forhold til en kalibreret værdi for den enkelte person.

· Armbåndet kommunikerer trådløst med for eksempel mobiltelefonen, som kan sende en ”husk-at-drikke alarm” til den ældre eller til plejepersonalet.

KONTAKT

· Finn Overgaard Hansen, ingeniørdocent, Ingeniørhøjskolen i Århus:2483 1802

· Peter Johansen, lektor, Ingeniørhøjskolen i Århus: 22331041

· John Michael Hasenkam, professor, dr.med., Aarhus Universitetshospital:8949 5480