Ingeniørhøjskolen i Århus

Intelligent dragt skal hjælpe ældre

Pressemeddelelse   •   Nov 02, 2010 09:45 CET

Studerende fra Aarhus School of Engineering har udviklet en intelligent dragt til ældre. Den skal gøre det nemmere at følge helbredstilstanden hos gamle og svage i eget hjem.

”Fremtidens tøj er intelligent. Det kan tænke selv og hjælpe med at gøre livet trygt for mange ældre, der ellers ville have brug for massiv personlig overvågning eller døgnpleje” siger Claus Andersen fra Aarhus School of Engineering. Snart kan han kalde sig civilingeniør med speciale i intelligente sensorer til kroppen.

Han har i løbet af det seneste års tid udviklet en dragt med indbyggede sensorer, der kan måle for eksempel blodsukker, væskebalance og blodtryk hos den ældre.

”Tanken er, at dragten for eksempel registrer lavt blodsukker og samtidig sender besked til en insulinpumpe om kroppens behov. Eller den registrerer, at væskebalancen er dårlig, og samtidig sender den en alarm til den ældre om, at hun skal huske at drikke.”

Bedre hjælp til ældre på vej 
Teknologien bag dragten giver helt nye muligheder for at monitorere den ældres helbred og yde den rette hjælp i tide. De indbyggede sensorer kan kommunikere trådløst med behandlere og plejepersonale. 

”I princippet giver det uanede muligheder for at følge den ældres tilstand meget omhyggeligt døgnet rundt. Lægen kan for eksempel via sin computer se virkningen af medicin, og hjemmesygeplejersken kan få en alarm på sin mobiltelefon, hvis dragten registrerer et fald,” siger Claus Andersen.

I mange af landets kommuner har politikerne fået øjnene op for potentialet i intelligent tøj.

”Det er en vigtig del af den af den velfærdsteknologiske udvikling, der skal føre til øget tryghed blandt ældre, gøre den enkelte borger mere selvhjulpen samt frigøre kommunale medarbejdere til andre vigtige opgaver for borgerne.” Det vurderer Dorthe Laustsen, rådmand for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune.

”I dag er det ikke spørgsmålet om ja eller nej til velfærdsteknologien, men om hvordan vi udnytter den nye teknologi til at skabe bedre vilkår i hverdagen – både for borgerne og medarbejderne,” fastslår Dorthe Laustsen. ”Det er helt afgørende, at vi inddrager de nye løsninger på borgernes præmisser”, siger hun.

Århus Kommune oprettede for knap et år siden et udviklingssekretariat for velfærdsteknologi. Det skal styrke udviklingen af nye teknologiske løsninger, der kan være med til at opretholde et fortsat højt service- og kvalitetsniveau i sundhedssektoren. 

Endnu ikke klar til klædeskabet
Der er stadig et stykke vej igen, før de studerendes intelligente dragt kan blive til rigtigt tøj og bruges af ældre i dagligdagen. Deres løsning skal blandt andet videreudvikles, så sensorerne bliver mindre og energiforsyningen til dragten stabil.

”Vi er i gang med at undersøge forskellige metoder til at holde på batteriet. Hvordan skal sensorerne snakke med hinanden, så de forbruger mindst muligt strøm? Det er det, der er den største teknologiske udfordring for alle, der arbejder med teknologi til intelligent tøj,” forklarer Claus Andersen.

I øjeblikket tester de studerende blandt andet opladning af sensorer via kroppens bevægelser og sollys.

FLERE OPLYSNINGER

· Teknologien bag dragten hedder Body Area Network og gør det muligt at fragte data fra flere fysiske sensorer til for eksempel lægens skrivebord.

· De civilingeniørstuderende er specialiserede i distribuerede realtidssystemer og bruger dragten som udviklingsværktøj. Deres mål er at lave et operativsystem for sensorer, der kan fragte data om en persons helbredstilstand til en computer eller server.


KONTAKT

· Claus Andersen, studerende ved Aarhus School of Engineering, civilingeniøruddannelsen i Teknisk IT: 2083 7376

· Thomas Toftegaard, professor, Aarhus School of Engineering: 8730 2432

· Dorthe Lausten, rådmand for Sundhed og Omsorg, Århus Kommune: 8625 8618