PR-Partner

Interface løfter bæredygtigheds-barren

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2010 10:47 CET

Ingen negativ miljøpåvirkning i 2020 og miljøvaredeklarationer på alle produkter i 2012

U.S. Environmental Protection Agency er med, når Interface markerer og fejrer milepælene i Mission Zero-programmet

Interface Inc. (Nasdaq GS: IFSIA) annoncerer i dag, at virksomheden som en del af “Mission Zero”, der går ud på at blive miljøneutral i 2020, nu vil forpligte sig til at opnå miljøvurderinger, der er validerede af uafhængige tredjepart, på alle virksomhedens produkter i 2012 

Virksomheden, som på verdensplan er førende inden for design, fremstilling og salg af miljømæssigt bæredygtige tæppefliser, har også offentliggjort også en interaktiv miljørapport for 2010: “2010 Mission Zero Milestones,” (http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx). 

Rapporten deler erfaringer og fremskridt fra de seneste 16 år og forudsiger de udfordringer, der ligger forude i det næste årti. Desuden opfordrer Interface alle andre virksomheder, store og små, om at definere ambitiøse mål for deres egen bæredygtige udvikling.

”Den større mængde af de forskellige typer af miljøcertifikater, der findes på markedet, understreger vigtigheden af uafhængige miljøvurderinger og som den vej Interface vil følge”, siger Dan Hendrix, President og CEO for Interface. – ”Miljøvurderinger kræver fuld transparens og nye standarder for ansvarlighed, ligesom det i sidste instans vil anspore til mere innovation i takt med at kunder forstår betydningen og virkningen af deres indkøbsbeslutninger og derfor begynder at kræve mere af deres leverandører. 

Ray Anderson, grundlægger af og bestyrelsesformand i Interface, udtaler:
”Vores miljøvurderinger af produkter bliver baseret på de strengeste og mest kompromisløse tredjeparts verificerede livscyklusvurderinger, der findes på kloden. Vi måler og viser vores produkters miljøpåvirkning i hele vores leverancekæde fra udvinding af råvarer til genanvendelse. 

The Environmental Protection agency, EPA, medvirker i Interfaces annoncering og understeger vigtigheden af fuld transparens. Paul Anastas, assistant administrator i EPAs kontor for forskning og udvikling udtaler således: ”Transparens er af afgørende betydning, når vi taler om at beskytte menneskers sundhed og miljøet omkring os.”

Milepæle for Mission Zero:
Interface har introduceret: ”Mission Zero Milestones”, en interaktiv rapport, der giver en detaljeret gennemgang af virksomhedens 16 års lange miljørejse frem til 2010, og hvad der skal ske frem til 2020. Rapporten viser, hvordan Interface på én og samme tid vil følge tre parallelle spor for at blive yderligere bæredygtige. 

1. Innovative løsninger for at reducere virksomhedens miljøaftryk. Siden 1996 har virksomheden reduceret udledningen af drivhusgasser med 94 procent. Interface har også opnået en reduktion i spildomkostninger til en værdi af 433 millioner dollar siden 1995. 

2. Re-design af produkter og processer for at skabe lukkede kredsløb. Via returprogrammet ReEntry er 100.000 tons brugte tæpper blevet genanvendt til nye tæpper. 

3. Udvikling af en oplyst og engageret virksomhedskultur som et vigtigt element i at skabe fremskridt og møde de miljøudfordringer som venter frem mod 2020.

Ray Anderson tilføjer: ”Vi har taget det til os, som vi har opnået indtil videre og går nu ærligt frem mod de udfordringer der ligger foran os. Vi ved så meget: Åbenhed, ærlighed og samarbejde er nøglen til miljøfremskridt, ikke bare for Interface, men for alle. Vi opfordrer derfor vores kollegaer i industrien til også at committe sig fuldt ud til transparens og til forretningsmodellen doing well by doing good som den bedste vej til at opnå en større og mere reel profit.”

Interfaces er blevet kontaktet af mange andre virksomheder om vores nye måde at drive forretning på, så de også kan ændre deres forretningsdrift. I 2006 lancerede Interface således InterfaceRAISE, hvilket er en konsulentgruppe der rådgiver om, hvordan en virksomhed kan drives mere bæredygtigt.

Enkeltpersoner, virksomheder og organisationer er velkomne til at besøge Interfaces hjemmeside Mission Zero Milestone, hvor vi deler vores viden om miljøpåvirkninger og transparens - http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx. 

Interfaces bæredygtighedsrejse er også beskrevet i to bøger, skrevet af virksomhedens grundlægger Ray Anderson: Confessions of a Radical Industrialist og Mid-Course Correction plus i den nye dokumentar: So Right So Smart.

http://www.interfaceflor.eu

Pressekontakt
Lars Ludvigsen
70 23 99 77


PR-Partner
Rosenborggade 15-17
1130 København K
Danmark