Intergraph Danmark AS

Intergraph® beredskabskunde implementerer forbedret nationalt beredskabssystem

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2010 15:40 CET

Pressemeddelelse

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Renee Wagner
Manager, Corporate Communications
+1.404.751.2554
Renee.Wagner@Intergraph.com

 

European Emergency Number Association (EENA) tildeler
Portugals Indenrigsministerium prisen for “Outstanding National 112 System”

Intergraph® beredskabskunde implementerer forbedret nationalt beredskabssystem

HUNTSVILLE, Ala., 9. Nov. 2010 – European Emergency Number Association (EENA) har tildelt Portugals Indenrigsministerium, som er en af Intergraphs kunder på beredskabsområdet, prisen for ”Outstanding National 112 System”. Prisen er en del af EENA’s årlige 112 Prisuddeling i Bruxelles og er en anerkendelse af nationale organisationer, “som har implementeret et effektivt 112 system, tekniske og operationelle resultater taget i betragtning”.

EENA-medlemmer valgte Portugals Indenrigsministerium som modtager af Outstanding National 112 System-prisen på grund af resultaterne af ministeriets 112.PT-projekt, som omfatter et strategisk hovedeftersyn af 112-teknologier og opkaldsmodtagelsesprocesser i hele landet. 112.PT-projektet indeholder en bred vifte af operationelle forbedringer og teknologiske tiltag til fremme af effektiv ulykkesforebyggelse og udrykning, der kan betyde forskellen på liv og død for Portugals 10,6 millioner indbyggere.

112.PT-projektet resulterede i bedre kvalitet ved modtagelse af opkald og udrykninger ved mere end 25.000 daglige nødopkald takket være avancerede og pålidelige teknologiske løsninger, herunder Intergraphs incident management software. Projektet fremmer kompatibilitet og videndeling og sikrer dermed hurtigere og mere effektive udrykninger.

Som følge af 112.PT-projektet besvares nødopkald nu af særligt uddannede forbindelsesofficerer, som kan trække på tidligere professionel erfaring fra Politiet eller Forsvaret, så man sikrer en konsistent topkvalitet ved modtagelse af opkald. Forbindelsesofficeren kategoriserer opkaldene efter behovet for assistance fra politi, brandvæsen, ambulancetjeneste eller koordineret udrykning og overleverer opgaven til den relevante udrykningsleder, som involverer de rigtige aktører i forhold til den officielle fremgangsmåde.

 “European Emergency Number Association arbejder for at etablere effektive beredskabssystemer i hele Europa”, forklarer Gary Machado, administrerende direktør i EENA. ”112-priserne anerkender og hædrer individer og organisationer, der forbedrer og fremmer det europæiske nødopkaldsnummer 112. Vi lykønsker Portugals Indenrigsministerium med deres udrulning af en 112-tjeneste, som konsoliderer deres borgeres sikkerhed.”

“Myndigheder i hele verden har tillid til Intergraphs beredskabsløsninger til nationale systemer. Vi sørger for, at kontrolrummene er udstyret med kompatible teknologiske løsninger, som forsyner aktørerne med den information, de har brug for, for at kunne sikre effektiv ulykkesforebyggelse og udrykning,” siger John Graham, direktør for Intergraph Security, Government & Infrastructure. ”På vegne af Intergraph vil jeg gerne lykønske Portugals Indenrigsministerium med deres vision og arbejde for at optimere beredskabsindsatsen, så menneskeliv og værdier er bedre beskyttet i hele landet.”

Udover Portugals 112.PT-projekt deltager Intergraph i adskillige andre aktuelle nationale beredskabsprojekter, herunder A.S.T.R.I.D. (den offentlige kommunikationsleverandør til alle belgiske beredskabsorganisationer), FiReControl (Englands nationale beredskabsinfrastruktur for brand og ambulance), Det Tyske Føderale Politi, Kongeriget Jordan samt New Zealand Politi og New Zealand Brandvæsen.

# # #

Om EENA

EENA, European Emergency Number Association, blev grundlagt i 1999 som en belgisk-registreret non-profit organisation og fungerer som et neutralt forum for beredskabstjenester, industri og oplyste borgere med henblik på at etablere effektive, kompatible og harmoniserede telekommunikationssystemer for beredskab i henhold til borgernes behov. EENA fungerer også i højere grad som central fortaler for 112-relaterede emner over for myndigheder i takt med at flere og flere EU-borgere krydser grænserne i forbindelse med forretning eller fritid. EENA arbejder samtidig for etableringen af et generelt, paneuropæisk, flersproget simplificeret og effektivt system til advarsel af borgere om forestående eller mulige ulykker.

 

EENA’s medlemmer tæller 400 repræsentanter for beredskabstjenester fra 39 europæiske lande, 25 leverandører af løsninger, 9 internationale foreninger/organisationer samt 20 medlemmer af Europaparlamentet.

 

Om Intergraph

Intergraph er en førende global leverandør af engineering og geospatial software, som hjælper kunder til at visualisere komplekse data. Virksomheder og regeringer i mere end 60 lande stoler på Intergraphs industrispecifikke software, som tager hånd om enorme mængder data og sikrer, at de letforståeligt bliver visuelt præsenteret og giver handlekraftig indsigt. Intergraphs software og tjenester sætter kunderne i stand til at bygge og drive mere effektive fabrikker og skibe, udarbejde intelligente kort og sikre både kritisk infrastruktur og millioner af mennesker i hele verden.

 

Intergraph har to divisioner Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M tilbyder engineering software for design, konstruktion og drift af fabrikker, skibe og offshoreanlæg. Intergraph SG&I tilbyder geospatialstyret industriløsninger til forsvar og efterretning, offentlig tryghed og sikkerhed, stat og kommune, transport, fotogrammetri, hjælpesystemer og kommunikation. For yderligere information, besøg www.intergraph.dk.

 

© 2010 Intergraph Corp. Alle rettigheder forbeholdt. Intergraph og Intergraph logoet er registrerede varemærker tilhørende Intergraph Corp. eller datterselskaber i USA eller i andre lande. Andre navne på virksomheder eller produkter er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

 

Om Intergraph

Intergraph er en førende global leverandør af engineering og geospatial software, som hjælper kunder til at visualisere komplekse data. Virksomheder og regeringer i mere end 60 lande stoler på Intergraphs industrispecifikke software, som tager hånd om enorme mængder data og sikrer, at de letforståeligt bliver visuelt præsenteret og giver handlekraftig indsigt. Intergraphs software og tjenester sætter kunderne i stand til at bygge og drive mere effektive fabrikker og skibe, udarbejde intelligente kort og sikre både kritisk infrastruktur og millioner af mennesker i hele verden.

 

Intergraph har to divisioner Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I). Intergraph PP&M tilbyder engineering software for design, konstruktion og drift af fabrikker, skibe og offshoreanlæg. Intergraph SG&I tilbyder geospatialstyret industriløsninger til forsvar og efterretning, offentlig tryghed og sikkerhed, stat og kommune, transport, fotogrammetri, hjælpesystemer og kommunikation.

For yderligere information, besøg www.intergraph.dk.

© 2010 Intergraph Corp. All rights reserved. Intergraph and the Intergraph logo are registered trademarks of Intergraph Corp. or its subsidiaries in the United States and in other countries. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.