Miljøministeriet

Internationalt farvand beskyttes

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2010 09:16 CEST

For første gang nogensinde er en række havområder i internationalt farvand nu udpeget som beskyttede. Dermed anerkender de 15 OSPAR lande og EU, at de store, udpegede områder i Atlanten ikke må forstyrres.

Beslutningen blev taget på OSPAR’s miljøministermøde i Bergen, hvor miljøminister Karen Ellemann (V) mødtes med ministre og repræsentanter fra de øvrige lande med interesser i det nordatlantiske område. I første omgang har OSPAR udpeget seks områder i internationalt farvand, som nu vil blive særligt beskyttet, og det er et betydeligt skridt fremad, mener Karen Ellemann.

Vi har taget et stort skridt for at sikre den sårbare og værdifulde natur i vores havområder. Jeg er glad for, at Danmark har været med til at træffe denne beslutning. Og det er positivt at se, at det internationale samarbejde om naturen til havs bliver stadigt tættere, siger Karen Ellemann, der også har været med til at lægge en køreplan frem mod 2012 for yderligere et internationalt, beskyttet område ved Island.

Et andet vigtigt emne der blev drøftet på mødet er oliekatastrofen i den Mexicanske Golf ved boreplatformen Deepwater Horizont. OSPAR er blevet enig om, at landene senest i sommeren 2011, på baggrund af den viden der er samlet sammen, skal vurdere behovet for yderligere tiltag i forbindelse med olieboringer. I visse områder i havene er affald et stigende problem. Der er derfor også på mødet indgået aftale om, at alle lande, der er medlem i OSPAR, skal se på muligheden for at nedbringe mængden af affald i havet.

OSPAR er et internationalt samarbejde, der har til formål at beskytte havmiljøet i Nordøstatlanten, og bygger på Oslo-Paris Konventionen. OSPAR skal fremover rette sit arbejde mod EU's havstrategidirektiv og være med til koordinere medlemslandenes indsats.

Yderligere oplysninger:
Sune Bové, pressechef i Miljøministeriet, tlf.: 2537 0771
Pia Holm, kontorchef i By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 2289 4070