Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Internationalt samarbejde betaler sig for danske virksomheder

Pressemeddelelse   •   Jun 13, 2011 09:07 CEST

Danske virksomheder har stor gavn af at deltage i internationalt samarbejde. Det viser en analyse af den danske deltagelse i netværksorganisationen EUREKA, der koordinerer internationale samarbejdsprojekter om forskning og innovation for virksomheder og vidensinstitutioner.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har gennemført en analyse, der viser, at virksomheder, der har deltaget i EUREKA-projekter, oplever en stor eksportfremgang, fordobler omsætningen og både forøger beskæftigelsen og arbejdsproduktiviteten i forhold til andre virksomheder.

”Jeg er meget glad for, at denne analyse leverer bevis for, at det kan betale sig for danske virksomheder at finde udenlandske samarbejdspartnere. Det er mit håb, at endnu flere virksomheder vil begive sig ud på et udenlandsk eventyr, for internationale samarbejder styrker væksten og medvirker til at bringe både den enkelte virksomhed og det danske samfund hurtigere ud af krisen”, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

I analysen sammenlignes økonomien i virksomheder, der har deltaget i EUREKA-projekter med to grupper af tilsvarende virksomheder, der enten slet ikke har deltaget i samarbejdsprojekter eller har deltaget i andre samarbejdsprojekter.

Analysen viser, at: 
• EUREKA-projektdeltagere tre år efter deltagelsen i EUREKA-projekter har øget deres eksportrate med 13 procentpoint i forhold til de to kontrolgrupper.
• EUREKA-deltagere øgede vækstraten for beskæftigelse med mindst 4-5 procentpoint. Beskæftigelseseffekten er tydelig allerede fra det første år efter projektet er afsluttet og er stigende i de efterfølgende år i forhold til begge kontrolgrupper.  
• EUREKA-deltagere fordoblede deres omsætning sammenlignet med virksomheder, der ikke har deltaget i nationale og internationale forsknings- og innovationsprogrammer. 
• EUREKA-deltagere øgede vækstraten i arbejdsproduktivitet med 11-12 procentpoint i forhold til lignende virksomheder, der ikke har deltaget i samarbejdsprojekter.

”Både store og mindre virksomheders konkurrenceevne styrkes markant, når de samarbejder internationalt. Det viser, at det er vigtigt at satse på forskellige innovationsprogrammer, så vi appellerer til alle slags virksomheder”, siger Charlotte Sahl-Madsen.

Yderligere oplysninger

• Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen kan kontaktes via pressesekretær Charlotte Holst på telefon 2211 0200 eller chhh@vtu.dk
• Kontorchef Gitte Agerhus, telefon 7231 8250 eller gha@fi.dk 
• Specialkonsulent Jens Peter Vittrup, telefon 7231 8251 eller jpv@fi.dk


Om dansk deltagelse i EUREKA

Danmark var blandt stifterne af EUREKA i 1985. Frem til år 2000 havde Danmark et specifikt EUREKA-tilskudsprogram. Siden 2001 har danske ansøgere i stedet kunne benytte sig af andre tilskudsprogrammer til EUREKA-projekter. I perioden 1985-2010 har danske virksomheder deltaget i 185 EUREKA-projekter, heraf fem i såkaldte Cluster-projekter. I 2008 startede et nyt EUREKA-program, Eurostars. Siden da er der givet tilskud til dansk deltagelse i 33 Eurostars-projekter