Ase

Iværksætterlån tjener sig selv hjem

Pressemeddelelse   •   Sep 27, 2014 09:42 CEST

Det vil være en god forretning for staten at give studerende bedre økonomiske rammer for at stifte virksomhed, mens de stadig er en del af SU-systemet. Det viser en analyse, a-kassen Ase har bedt de økonomiske eksperter i analysehuset DAMVAD om at foretage.

Beregninger fra analysehuset DAMVAD viser konsekvenserne af at indføre en ny type iværksætterlån, som skal gøre det muligt for studerende at låne penge gennem SU-systemet, mens de starter egen virksomhed.

Overskud på kort og lang sigt

En af analysens konklusioner er, at hvis regeringen vælger at gennemføre Ases idé om et særligt iværksætterlån til studerende, så skal blot 49 dimittender, som ellers var havnet i ledighed, få succes med det, før alle omkostninger er dækket. Herefter vil modellen give staten overskud.


Realistisk forudsigelse 

Ifølge DAMVADs beregninger er det mere end realistisk, at modellens forudsigelser vil holde stik, og det skal vi alle sammen være glade for, mener man hos Ase.

"Der er et kæmpe samfundsmæssigt behov for flere iværksættere, mens der ikke mindst på akademikerområdet også er en meget høj ledighed. Iværksætterlånet skubber i den rigtige retning på begge fronter, og vores beregning viser, at det ville være synd at lade det ligge på tegnebrættet", siger Thomas Telving.

Opprioritering af iværksætteri 

Lånet er inspireret af det slutlån, studerende på SU allerede i dag har adgang til. Det skal udbetales månedligt og til slut følge de gældende regler for tilbagebetaling af SU-lån. Dermed er der i princippet ikke tale om, at staten skal have flere penge op af kassen, men primært om, at man fremfor kun at give muligheder til studerende, der forfølger en lønmodtagerkarriere også giver muligheder for iværksætterspirerne.

Studerende: Store fordele ved lånet 

En af de studerende, der synes godt om idéen er Mathias Skar-Gislinge, der som studerende på CBS har været involveret i flere iværksætterprojekter.

"En opstartsvirksomhed tager enormt meget af ens tid og kan derfor flytte fokus fra skolen. Lånet giver en fordel i forhold til tidspres, da man ikke er afhængig af at tjene penge ved siden af. Det vil gøre det nemmere at få det hele til at gå op i en højere enhed", vurderer Mathias Skar-Gislinge.

Det er i flere målinger fastslået, at lysten til at stifte virksomhed er høj blandt de studerende, men at for få gør alvor af tankerne. En af de største barrierer er økonomisk, og den mener Ase, iværksætterlånet kan være med til at fjerne.

FAKTA
Hvad er iværksætterlån?

Idé fra Ase, som skal få flere studerende til at stifte virksomhed, mens de fortsat studerer.

Tanken er, at studerende skal kunne søge om iværksætterlån til at stifte egen virksomhed. Lånet skal udbetales månedligt og svare til et SU-slutlån på 7.706 kr. (2014-niveau) Lånet skal betales tilbage efter gældende regler for tilbagebetaling af SU-lån.

Låneansøgning skal indeholde en forretningsplan for den virksomhed, den studerende ønsker at oprette. Forretningsplanen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Et af godkendelseskravene er, at det skal være realistisk, at virksomheden kan være levedygtig eller formår at tiltrække investorer inden 12 måneder.

Låntager skal i låneperioden modtage vejledning i redskaber inden for iværksætteri og forretningsudvikling. Vejledning kan ske gennem uddannelsesinstitutionen, men kan også inkludere deltagelse i kurser afholdt i det almindelige erhvervsfremmesystem.

DAMVADs beregninger

  • Iværksætterlåneordningen vil være selvfinansierende, hvis blot 49 dimittender, som ellers ville være blevet ledige anvender den og bliver iværksættere
  • Hertil kommer den gruppe, som går direkte fra dimission til job, som ligeledes, under forudsætning af en i rapporten nærmere defineret succesrate for deres virksomhed, overstiger omkostningerne ved ordningen
  • Samtidig vil der på kort sigt være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt uanset, hvem der benytter iværksætterlånet
  • Beregningen medtager ikke en lang række øvrige positive effekter af iværksætteri. Herunder beskæftigelseseffekt, creative destruction, innovation etc. I boksen nedenfor skitseres kort en række effekter

Kilde: Iværksætterlån - fra studerende til iværksætter, Damvad for Ase, august 2014

De studerende siger …

  • Knap halvdelen af de universitetsstuderende finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil starte egen virksomhed inden for de kommende fem år. I praksis er tallet dog væsentligt lavere
  • Det er i høj grad økonomisk usikkerhed, der kan bremse studerende i at etablere egen virksomhed 
  • 39 procent af de studerende svarer, at de enten "Helt sikkert" eller "Sandsynligvis" vil benytte muligheden for at tage et iværksætterlån, hvis det var en mulighed. Kilde: Fra studerende til iværksætter - studerendes syn på iværksætteri, Ase, november 2013

Værd at vide om ASE
Vi er en arbejdsløshedskasse og 100% ejet af vores medlemmer.

Vores DNA er vores uafhængighed. Det er den, der adskiller os fra alle andre a-kasser og gør os fri af religiøse, faglige og politiske interesser. Derfor kan vi tænke og mene, hvad vi vil.

Vi er stolte af vores uafhængighed. Særligt fordi vi så kan byde dig velkommen hos os, uanset hvem du er. Vi har plads til alle - både lønmodtagere, selvstændige og dig, der er under uddannelse.