Ministeriet for Børn og Undervisning

Ja til selv at eje bygninger

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 09:21 CET

Undervisningsministeriet har foreløbig modtaget accept på 91 procent af de udsendte købstilbud til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner.

Undervisningsministeriet har nu solgt 160 af de ejendomme, der er tilbudt overdraget til de tidligere amtslige institutioner i 2010. Det svarer til, at 91 procent af de udsendte købstilbud for 2010 er blevet accepteret.

Salgene indbringer 3,4 milliarder kroner, der tilfalder statskassen. Bygningernes pris er samtidigt fastsat, så institutionerne samlet får et råderum på 850 millioner kroner til istandsættelse af bygningerne.

Undervisningsministeriet fik i 2009 Finansudvalgets tilslutning til at sælge ejendomme overtaget fra amterne til uddannelsesinstitutionerne på favorable vilkår. I stedet for at betale den fulde markedspris er prisen blevet fastlagt ud fra en model, der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte institution har råd til at betale.

Det blev startskuddet til en omfattende proces, hvor en lang række ejendomme skulle overdrages via salg til tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner som gymnasier, social- og sundhedsskoler, voksenuddannelsescentre og sygeplejerske- og radiografskoler.

Svarfrist den 15. november 2010

Institutioner, der har modtaget et købstilbud og endnu ikke har svaret, kan stadig nå at acceptere frem til den 15. november 2010. Herefter udløber de udsendte købstilbud.

Institutioner, hvis købstilbud udløber, når ikke at overtage bygninger i 2010. Det udbetalte bygningstaxameter for 2010 vil derfor blive trukket tilbage. I stedet vil institutionerne modtage et tilskud til indvendig vedligeholdelse.

Eventuelle udgifter til huslejebetalinger, ejendomsskatter, udbedringer af akutskader, påbud fra Arbejdstilsynet og andre uafviselige bygningsrelaterede udgifter på ejendomme, der ikke overdrages i 2010, vil blive dækket af Undervisningsministeriet.

Bygningsselveje

Intentionen bag bygningsoverdragelsen er at gøre institutionerne fuldt ud selvejende.

Ejerskabet af egne bygninger giver institutionerne en stabil bund i deres økonomi, som kan fungere som sikkerhed for en likviditetsbuffer i deres finansielle styring.

Samtidigt giver en decentralisering af ansvar for bygningerne institutioner et øget økonomisk incitament til at tilpasse og optimere deres lokale forhold til institutionens behov.

Sidst men ikke mindst er modellen bag bygningsoverdragelsen med til at sikre, at institutionerne får ensartede økonomiske vilkår.

 

Kontakt

Jens Thorup Jensen
Akademisk medarbejder
Tlf. 3392 5509 
Jens.Thorup.Jensen@uvm.dk

Læs mere