SE

Jens Bahne Jørgensen fortsætter som formand i SE

Pressemeddelelse   •   Maj 22, 2014 11:30 CEST

SE’s nyvalgte bestyrelse har netop besluttet, at Jens Bahne Jørgensen fra Rødding skal fortsætte som SE’s bestyrelsesformand. Det skete på et konstituerende bestyrelsesmøde i Esbjerg onsdag eftermiddag den 21. maj 2014. Bestyrelsen genvalgte ligeledes Jens Erik Platz fra Haderslev som næstformand.

Under det første møde i den nyvalgte bestyrelse, valgte de 16 medlemmer, at Jens Bahne Jørgensen og Jens Erik Platz skulle fortsætte på deres poster som henholdsvis formand og næstformand i SE’s bestyrelse.

Den 64-årige ejendomsmægler Jens Bahne Jørgensen er i besiddelse af en stor og indsigtsfuld erfaring fra bestyrelsesarbejde i elsektoren i mere end 30 år. Da Sydvest Energi og Energiselskabet Sønderjylland fusionerede tilbage i 2006, havde Jens Bahne Jørgensen med sin formandspost i Sydvest Energi da også en afgørende rolle i forhold til at skabe et af Danmarks største energiselskaber – Syd Energi (SE):

”Det er vores pligt som bestyrelse at angive en klar retning for vores andelsselskab, hvor fortjenesten kommer vores kunder, andelshavere og det samfund vi er en del af til gode. Med den udvikling SE oplever i disse år, er der behov for, at vi udviser sammenhold og handlekraft, så vi kan realisere vores ambition om at bidrage aktivt til at gøre Danmark til et bæredygtigt vidensamfund, samtidig med at SE bliver den mest værdiskabede aktør i den danske energi- og telesektor,” udtaler Jens Bahne Jørgensen, genvalgt bestyrelsesformand.

Bestyrelsen genvalgte ligeledes den 59-årige selvstændige erhvervsdrivende Jens Erik Platz fra
Haderslev, der har siddet i SE’s bestyrelse siden 2006 og før det i bestyrelsen for Energiselskabet Sønderjylland fra 2002-2006.

Jens Erik Platz er meget enig med formanden om SE’s fremtid og peger på en række afgørende
indsatsområder for de kommende år, herunder ikke mindst SE’s fortsatte store investeringer i infrastruktur samt yderligere fusioner med andre energi- og teleselskaber:

”Højhastighedsbredbånd, vindmøller og en fortsat modernisering af elnettet er gode eksempler på
investeringer, hvor vores forbrugerejede energi- og teleselskab bidrager aktivt til at skabe nye muligheder og konkurrencekraft i vores omkringliggende samfund. Det tilsvarende kan man sige om yderligere fusioner i særligt energisektoren, hvor vi kan stille vores kunder og andelshavere endnu bedre ved at samle os i større enheder. Vi har i løbet af det seneste år fusioneret med både Ærø Elforsyning og Vejle Oplands Strømforsyning, og jeg forventer helt klart, at vi kommer til at se flere fusioner i SE i løbet af de kommende år,” udtaler Jens Erik Platz, genvalgt bestyrelsesnæstformand.

For mere information:  

Jens Bahne Jørgensen, Bestyrelsesformand, SE, mobil 3034 8972

Jens Erik Platz, Bestyrelsesnæstformand, SE, mobil 4074 0303

Jan Lyng Lauridsen, Kommunikationschef, SE, mobil 2053 5876

Bestyrelsen udgøres fremover af:

Jens Bahne Jørgensen (Bestyrelsesformand)

Jens Erik Platz (Bestyrelsesnæstformand)

Bent Stubkjær

Carsten Oldenburg Jensen

Henrik Vallø

Jytte Rabæk Schmidt

Jørgen Holt Clemmensen (Medarbejdervalgt)

Inge Gillesberg 

Knud Jager Andersen

Mogens Vinther

Ole Riber Kjær

Oluf Stensgård Sørensen

Per Mortensen

Richard De Churruca

Torben Haahr

Tom Østergaard Pedersen (Medarbejdervalgt) 

SE er en moderne energi- og telekoncern, der bl.a. leverer el, energi-effektivisering, fiberbredbånd og kabel-tv til vores over 650.000 kunder. SE-koncernen har sine rødder i Syddanmark, men vores ca. 1.200 medarbejdere arbejder fra forskellige lokationer i hele Danmark. Vi stræber hver dag efter at styrke vores forretning, uanset hvor mulighederne måtte opstå.

SE er et andelsselskab, som gør en dyd ud af at geninvestere vores overskud i det samfund, som vi er en del af. Vores ambition er at blive den mest værdiskabende aktør i den danske energi- og telesektor, og vi kæmper for at bidrage til et bæredygtigt vidensamfund. Vi har bl.a. investeret massivt i lynhurtigt fiberbredbånd til Syd- og Sønderjylland samt et topmoderne el-net. SE er en de aktører i Danmark, der realiserer flest energibesparelser, og sammen med PFA Pension er vi Danmarks største operatør af landbaserede vindmøller.

SE vil være udfordreren, der stiller sig på kunderens side i kampen for bedre kundeservice, stærkere produkter og konkurrencedygtige priser. Vores engagement tager afsæt i værdierne åbenhed, nærhed, mod og bæredygtighed. Vores virksomhedskultur bryder med vanetænkning, og vi er faste i troen på, at vi kan påvirke de markeder, som SE befinder sig i, og at vi kan medvirke til at trække samfundet i positiv retning.

Læs meget mere om SE på www.se.dk