Region Nordjylland

Jordforureningen er kortlagt om få år

Pressemeddelelse   •   Okt 27, 2010 10:54 CEST

Nordjylland har omkring 1000 forurenede grunde, der skal oprenses eller undersøges yderligere. Derudover er der omkring 5000 grunde, hvor der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt de er forurenede eller ej. Hvert år arbejder Region Nordjylland på at undersøge de mistænkte grunde, samt undersøge og oprense de grunde, hvor forureningen udgør en risiko for miljøet.

Fokus på kortlægning

Region Nordjylland har de næste år prioriteret at få afklaret kortlægningen på de omkring 5000 grunde, der måske eller måske ikke er forurenede. Dermed vil arbejdet med at kortlægge være afsluttet i 2012 for de grunde der ligger i områder, hvor de kan udgøre en risiko for grundvandet eller boliger. I 2017 afsluttes kortlægningen for de grunde, der ligger uden for disse områder. 

- Vi har valgt at prioritere kortlægningen, fordi vi er nødt til at have overblikket over de forurenede nordjyske grunde for at kunne prioritere bedst muligt. Det vil sige, sætte først ind på de grunde, hvor risikoen for grundvandet eller boliger er størst, siger kontorchef Kenn Bloch Mortensen. 

Han fortsætter 
- Hvis vi gør det anderledes og med det samme går i gang med at oprense de grunde, vi kender til i dag, er der meget stor risiko for, at vi ikke oprenser de mest alvorlige forureninger først. Dermed er det vigtigt at kortlægger alle forureningerne nu og få det samlede overblik.

Fokus skifter

Som sagt vil kortlægningen af grunde under mistanke for forurening være afsluttet i henholdsvis 2012 og 2017. Efterhånden som Region Nordjylland dermed bruger færre ressourcer på kortlægning bliver ressourcerne overflyttet til undersøgelser og afværgeprojekterne, der blandt andet indebærer oprensning af de mest forurenede grunde. 

I dag bruger Region Nordjylland cirka halvdelen af sit budget til jordforurening på kortlægningen og indledende forureningsundersøgelser. Det er de penge, der om få år skal bruges ekstra på afværgeprojekter, og dermed sætte skub i oprensningen af forurenede grunde. I 2010 renser Region Nordjylland fem grunde, men det tal vil dermed stige om kommende år. 

Ifølge Strategiplanen 2009 for Jordforureningsområdet er Region Nordjylland færdig med afværgeprojekter i 2090. 

Se mere på www.jordforurening.rn.dk