Dansk Erhverv

Julehandlen runder 8,3 milliarder kr. i år

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2011 18:13 CET

Årets julegaver bliver cirka lige så mange og andestegen cirka ligeså stor som sidste år. Det vurderer Dansk Erhverv, der netop har gennemført den årlige julehandelsprognose.

Forventninger til julehandlen 2011 i forhold til 2010


Kilde: Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse oktober – november 2011, n=201

Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at julehandlen holder skansen i 2011. Den vil ligge under niveauet i 2010, når der korrigeres for det seneste års prisstigninger, men i kroner og øre vil den udgøre et lidt højere beløb - 8,3 mia. kr. mod 8,2 mia. kr. i 2010.

Årets julegaver bliver cirka lige så mange og andestegen cirka ligeså stor som sidste år. Det vurderer Dansk Erhverv, der netop har gennemført den årlige julehandelsprognose.

8,3 milliarder i 2011 - mod 8,2 milliarder i 2010
Prognosen viser således, at julehandlen runder 8,3 milliarder kroner i 2011 mod 8,2 mia. kr. i 2010. Det svarer til, at hver dansker bruger knap 1.500 kr. på julen, hvilket er omtrent samme beløb som sidste år, men et fald når der korrigeres for prisudviklingen.

Negative nøgletal siden august 2011
”Siden august 2011 har en række negative nøgletal og fornyet uro i verdensøkonomien præget den økonomiske udvikling, hvilket har presset forventningerne til julehandlen 2011 ned. Samtidig er detailomsætningen fortsat lav og faldende i forhold til 2010, og det peger også i retning af en lidt lavere julehandel,” siger markedsdirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft.

”Når julehandlen alligevel ikke bliver ringere skyldes det, at danskerne de seneste år har øget opsparingen markant,  og at mange derfor har mulighed for at give julegaverne et løft opad,” siger han.

Detailhandlen er forsigtig optimist
En vigtig del af julehandelsprognosen består af en medlemsundersøgelse blandt 201 detailhandelskæder og -butikker. Her vurderer 39 pct. af de detailhandlende, at deres julehandel vil være lavere i år end sidste år, 26 pct. forventer at den vil være højere, og 32 pct. forudser uændret julehandel. Dermed forventer over halvdelen af butikkerne en uændret eller højere julehandel i år end sidste år, mens knap 4 ud af 10 forventer en lavere julehandel.

Julehandlen har siden 2008 været påvirket af den negative konjunkturudvikling og faldt kraftigt fra 2007 til 2008. I såvel 2009 som 2010 steg julehandlen dog igen.

Læs hele prognosen: Forventninger til julehandlen 2011, prognose, november 2011