Social- og Integrationsministeriet

Julehjælp til frivillige organisationer

Pressemeddelelse   •   Nov 12, 2010 11:06 CET

Socialministeren yder to millioner kroner i støtte til frivillige organisationer, der uddeler julehjælp. Organisationerne kan søge støtte til rådgivning og andre aktiviteter.

Frivillige organisationer kan nu søge om økonomisk støtte til rådgivning og andre aktiviteter for socialt udsatte borgere, der søger julehjælp eller deltager i organisationernes julearrangementer.

Aktiviteterne kan omfatte økonomisk rådgivning, hjælp til personlig udvikling og støtte til at skabe sig et netværk. Formålet med aktiviteterne er at tilbyde disse mennesker hjælp og støtte, så de er bedre rustet til at håndtere hverdagens problemer.

Socialminister Benedikte Kiær siger:
”De frivillige organisationer yder en stor indsats for at støtte socialt vanskeligt stillede mennesker, der henvender sig om hjælp i juletiden. Med denne pulje kan organisationerne få støtte til aktiviteter, der også på længere sigt hjælper modtagerne. Det er vigtigt, at vi arbejder for at løse folks grundlæggende problemer.”

Der er afsat to mio. kr. i den særlige julepulje. Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2008.


Yderligere oplysninger:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01