Justitsministeriet

Justitsminister tilfreds med undersøgelse af dødsfald

Pressemeddelelse   •   Nov 24, 2011 17:59 CET

Rigspolitiet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på politiets behandling af dødsfald. Det sker blandt andet i lyset af en række artikler, der kritiserer politiets arbejde på området. Justitsministeren er tilfreds med igangsættelsen af undersøgelsen.

Rigspolitiet har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af dansk politis praksis i forbindelse med visitation af dødsfald.

 

Rigspolitiet vil således nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en rapport om politiets visitationspraksis fra modtagelsen af en anmeldelse om et dødsfald og frem til, der træffes beslutning om en retslægelig obduktion. Der sker blandt andet i lyset af en række artikler i dagbladet B.T., som justitsministeren i dag skal i samråd om.

 

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

 

Jeg er meget optaget af at sikre, at der straks bliver iværksat en efterforskning i forbindelse med dødsfald, som skyldes en forbrydelse. Det er i sidste ende politiet, som beslutter, om der i forbindelse med et dødsfald skal foretages en obduktion, og om politiet skal indlede en drabsefterforskning. Jeg mener, at politiet, embedslægerne og de retsmedicinske institutioner allerede i dag yder en kompetent og kvalificeret indsats.

 

En række artikler har imidlertid kritiseret politiets behandling af sager om dødsfald. Politiet kan ikke være tjent med, at der sættes spørgsmålstegn ved deres arbejde på dette vigtige område. Derfor er jeg tilfreds med, at Rigspolitiet nu iværksætter en grundig undersøgelse af området.

 

Grundlaget for dette arbejde er nærmere fastlagt i et kommissorium, der bl.a. indebærer, at arbejdsgruppen skal:

  • Beskrive den relevante lovgivning og det regelsæt, der i øvrigt regulerer politiets myndighedsopgaver i forbindelse med dødsfald, der anmeldes til politiet.
  • Beskrive udviklingen inden for sagsområdet på grundlag af tilgængelig data.
  • Beskrive og analyse politiets aktuelle praksis på sagsområdet med fokus på de forhold, der har væsentlig indflydelse på kvaliteten af politiets visitation.
  • Gennemføre en komparativ undersøgelse af lovgivning og statistik i de nordiske lande, der kan adressere dansk politis håndtering af anmeldelse om dødsfald.

 

Arbejdsgruppen forventes at afslutte sig arbejde i foråret 2012.