Justitsministeriet

Justitsministeren lover fri proces til erstatningssager

Pressemeddelelse   •   Sep 15, 2010 08:12 CEST

Kammeradvokaten konkluderer, at overskridelser af 10-dages fristen for tinglysningsekspeditioner ikke i sig selv udløser erstatningsansvar, og at det heller ikke i øvrigt med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, at staten generelt er erstatningsansvarlig for de opståede forsinkelser.

 

Kammeradvokaten peger imidlertid på, at det ikke har været muligt at tilvejebringe en tilstrækkelig afklaring til at vurdere, om der kan være pådraget et erstatningsansvar i forbindelse med Tinglysningsrettens tilrettelæggelse af sagsbehandlingen i sager vedrørende konvertering af pantebreve. Også i forhold til de sager, der har haft helt ekstraordinært lange sagsbehandlingstider, peger Kammeradvokaten på, at der kan være konkrete forhold, som i den enkelte sag kan begrunde erstatningsansvar.

 

Kammeradvokaten udtaler endvidere, at Tinglysningsretten begik en fejl ved ikke at informere om rettens praksis med hensyn til behandlingen af sager om konvertering af pantebreve. Spørgsmålet om ansvar for denne fejl må imidlertid efter Kammeradvokatens opfattelse ses i sammenhæng med, at bankerne havde adgang til selv at konvertere pantebreve.

 

I anledning af modtagelsen af undersøgelsen udtaler justitsminister Lars Barfoed:

 

"For mig er det vigtigt, at der hurtigst muligt gives erstatning til de borgere, der efter erstatningsreglerne er berettigede til det. Derfor har jeg også været tilfreds med, at Domstolsstyrelsen har bedt Kammeradvokaten om at gå ind i sagen, således at vi hurtigt kunne få en vurdering af, om eller i hvilke tilfælde staten er erstatningsansvarlig.

 

Jeg tager naturligvis Kammeradvokatens konklusion til efterretning, og jeg vil nu gøre mit til at sikre, at de, der mener at have et erstatningskrav, kan få deres sager prøvet ved domstolene og helst så hurtigt som muligt.

 

Derfor vil jeg sikre, at der gives fri proces til et antal principielle enkeltsager, der er egnede til at belyse spørgsmålet om et erstatningsansvar, og i givet fald til det varslede gruppesøgsmål.

 

Jeg vil derfor straks indbyde Danske Advokater og Boligadvokaterne for at drøfte den nærmere procedure i forbindelse med, at der gives fri proces.”

Læs sammenfatningen af Kammeradvokatens undersøgelse her (pdf-fil)