Justitsministeriet

Justitsministeren modtager udtalelse om jagt fra Det Dyreetiske Råd

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2010 11:35 CET

Justitsminister Lars Barfoed udtaler følgende:

 

”Med sin seneste udtalelse har Det Dyreetiske Råd leveret et værdifuldt bidrag til debatten om, på hvilke vilkår der fremover skal udøves jagt i Danmark.

 

Udtalelsen vil nu blive sendt i høring. Jeg kan dog allerede nu sige, at jeg ikke er enig med det flertal i rådet, der finder, at opdræt og udsætning af fjervildt til jagtformål er uacceptabelt. Det er min opfattelse, at opdræt og udsætning til jagtformål kan finde sted på en forsvarlig måde.”

 

Baggrund

 

I sin udtalelse af 4. november 2010 behandler det Dyreetiske Råd en række dyreetiske spørgsmål vedrørende jagt, herunder jagt på og regulering af uønsket vildt, gravjagt, anskydninger samt opdræt og udsætning af fuglevildt.

 

Læs Det Dyreetiske Råds udtalelse om jagt her (pdf-fil).

 

Det Dyreetiske Råd blev nedsat første gang den 7. januar 1992. Rådets opgave er ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn, jf. dyreværnslovens § 25. Rådet kan enten på eget initiativ eller på justitsministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn. Rådet udtaler sig typisk om overordnede emner og går ikke ind i enkeltsager.

 

Læs mere om Det Dyreetiske Råd her.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Troels Krog (tlf. 7226 8408) eller kontorchef Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 7226 8540).