Justitsministeriet

Justitsministeriet afslår udlevering til strafforfølgning i Østrig

Pressemeddelelse   •   Jun 11, 2012 15:27 CEST

Justitsministeriet afslår at udlevere Olivers far til strafforfølgning i Østrig, fordi handlingen delvis er foretaget i Danmark, hvor handlingen ikke er strafbar.

Justitsministeriet har besluttet ikke at imødekomme en anmodning fra Østrig om udlevering af en dansk statsborger, som er far til drengen Oliver, med henblik på strafforfølgning for bortførelse af sønnen.

Begrundelsen er, at den handling, som den danske statsborger i Østrig er sigtet for at have begået, til dels er foretaget i Danmark, og at handlingen ikke er strafbar efter dansk ret.

Baggrund

Justitsministeriet modtog den 4. april 2012 en europæisk arrestordre fra de østrigske myndigheder med henblik på udlevering af en dansk statsborger (Olivers far) med henblik på strafforfølgning for bortførelse af sønnen.

Faderen,der ved danske domstole er tillagt den fulde forældremyndighed over Oliver, havde den 3. april 2012 i Østrig – efter længere tids uoverensstemmelser om bl.a. forældremyndigheden over Oliver – taget drengen fra den østrigske mor og med tilbage til Danmark.

Den østrigske arrestordre har været hos politiet og anklagemyndigheden til vurdering, og Justitsministeriet har nu truffet afgørelse om spørgsmålet om udlevering.

Da det forhold, som faderen i Østrig er sigtet for – børnebortførelsen – til dels anses som begået i Danmark, fordi Oliver fortsat er hos faderen her, og da forholdet på grund af forældremyndighedsforholdene ikke er strafbart efter dansk ret, har Justitsministeriet besluttet at afslå den østrigske anmodning om udlevering.

Eventuelle spørgsmål fra journalister kan rettes til kommunikationschef i Justitsministeriet Emil Melchior, telefon 4037 6737.