Justitsministeriet

Justitsministeriets hundeudvalg har afgivet sin afsluttende betænkning

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 09:18 CET

Justitsminister Lars Barfoed har modtaget den afsluttende betænkning om revision af hundeloven fra Justitsministeriets Udvalg om hunde.

Udvalget afgav i januar 2010 en delbetænkning om farlige hunde og foretager i dets afsluttende betænkning en gennemgang af hundelovens øvrige regler. Udvalget anbefaler i den forbindelse bl.a., at der gennemføres ændringer af hundelovens regler om hundetegn, forstyrrende hunde og lænkehunde. Udvalget anbefaler desuden, at der fastsættes regler om hundegårde, og at politiet gives mulighed for rutinemæssigt at standse en besidder af en hund med henblik på f.eks. at kontrollere hundens hundetegn og ID-mærke.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Flere af bestemmelserne i den gældende hundelov stammer fra den oprindelige hundelov fra 1938 og forekommer i dag ikke længere tidssvarende. Jeg har i dag modtaget udvalgets endelige betænkning, som indeholder en række konkrete forslag til modernisering af hundeloven og forbedring af beskyttelsen af hunde.

Jeg vil nu sende udvalgets betænkning i høring, og regeringen vil herefter tage stilling til udvalgets anbefalinger.”

Til baggrund:

I marts 2009 nedsatte justitsministeren Udvalget om hunde, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang af hundelovens regler og i den forbindelse særligt overveje, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for sine omgivelser.

I januar 2010 afgav udvalget en delbetænkning om farlige hunde, der dannede grundlag for en ændring af hundeloven, som blev vedtaget sommeren 2010, og som bl.a. indeholdt et forbud mod besiddelse mv. af 13 nærmere bestemte hunderacer og krydsninger, hvori disse indgår. Udvalget har siden gennemgået hundelovens øvrige regler, og betænkningen, der nu er afgivet, indeholder udvalgets anbefalinger til ændringer af disse regler.

Udvalgets betænkning kan findes på Justitsministeriets hjemmeside

her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontorchef Jens Teilberg Søndergaard (tlf. 72 26 85 40) eller fuldmægtig Morten Gjermundbo (tlf. 72 26 85 44).