LyLe Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

Kampagne sætter fokus på ’usynlige’ kræftsygdomme

Pressemeddelelse   •   Feb 26, 2016 10:00 CET

Brystkræft, hudkræft, lungekræft og prostatakræft har de fleste danskere hørt om og måske endda haft inde på livet. Men diagnosen ’kræft’ rummer også en lang række mindre kendte kræftsygdomme, heriblandt omkring 140 former for kræft i blodet, knoglemarven og lymfesystemet. Selvom hver sygdom kun rammer få hundrede personer, lever omkring 25.000 danskere med en sådan kræftsygdom.


Kræftsygdomme i blodet, knoglemarven og lymfesystemet er komplekse og har forskelligartede karakteristika. På trods af sygdommenes alvor er de derfor stort set usynlige i offentligheden, og befolkningens viden om og forståelse for sygdommene er yderst begrænset. Det kan føre til udfordringer i forhold til rettidig diagnosticering, og det kan påvirke de ramte personers adgang til information, støtte og behandling.


Patientforeninger: Vigtigt at øge kendskabet til de sjældne kræftsygdomme

I Dansk Myelomatose Forening arbejder man for at udbrede kendskabet til myelomatose (kræft i knoglemarven) og støtte de patienter og familier, der er ramt af sygdommen. Her ser man positivt på kampagnen:

”Det er svært at leve med en usynlig sygdom, og det giver udfordringer bl.a. i forbindelse med diagnose og behandling. Derfor er det meget vigtigt for os, at kendskabet til myelomatose bliver større især blandt de praktiserende læger, fordi tidlig diagnose kan mindske og måske stoppe de knogleskader, som er skyld i smerter og dårlig livskvalitet for rigtig mange myelomatose-patienter. Vi synes, derfor det er positivt med en kampagne, der støtter op omkring vores arbejde,” siger Kaja Schmidt, Formand for Dansk Myelomatose Forening.

Også i LyLe, Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi er man positivt indstillet overfor kampagnen:

”Vi arbejder ihærdigt for at skabe bedre vilkår for landets lymfekræft- og leukæmi patienter. For patienter og pårørende kan det være meget svært at håndtere en usynlig kræftsygdom, som ingen kender. Derfor er det rigtig positivt, når nogen vil være med til at øge kendskabet til de sjældne kræftsygdomme, der er alvorlige for dem, som sygdommen rammer,” siger formanden for LyLe, Rita O. Christensen.


#LetsTalkAboutBloodCancer

For at skabe synlighed omkring de ’usynlige’ kræftsygdomme og støtte kræftramte patienter og deres pårørende, lanceres nu en europæisk kampagne; ’Make Blood Cancer Visible’. Via hashtagget #LetsTalkAboutBloodCancer og Facebooksiden www.facebook.com/letstalkaboutbloodcancer opfordres alle, der på en eller anden måde er berørt af en kræftsygdom i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet tilat dele deres historier, fotos mm. Indlæg kan også indsendes via e-mail LetsTalkAboutBloodCancer@its.jnj.com eller via forudfrankerede postkort, der uddeles som en del af kampagnen.


Forståelse og indsigt

Kampagnen er initieret af medicinalselskabet Janssen, som ønsker at skabe en platform, hvor folk kan dele deres personlige historier og erfaringer. Formålet er at skabe øget synlighed og indsigt i de personlige, sociale, økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer, som følger med for både patienter og pårørende, når en person diagnosticeres med kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet.


I Danmark håber man også, at det bliver muligt at samle fotografier, kunst og personlige historier fra patienter og pårørende i en bog samt i en udstilling. Målet er at udgive bogen og vise udstillingen i forbindelse med blodkræftmåneden i september.

For mere kontakt
Rita O. Christensen, formand for LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS 
mail: formand@lyle.dk; tlf.nr. 31 68 26 00

Hvert år får ca. 2.400 personer blodkræftsygdomme som lymfekræft, leukæmi eller MDS.

Ca. 25.000 personer lever med blodkræft i Danmark

LyLe formidler kontakt mellem patienter. Når diagnosen lymfekræft, leukæmi eller MDS er stillet, har man brug for at tale med andre, som har været i samme situation, og som har de samme følelser og tanker.

LyLe's opgave er at få mere synlighed omkring blodkræft og dermed kan hjælpe patienter og pårørende både fysisk og psykisk.