Justitsministeriet

Kampen mod økonomisk kriminalitet bliver styrket

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 09:25 CET

Antallet af større komplicerede sager om økonomisk kriminalitet er steget betydeligt i kølvandet på finanskrisen. Dette har resulteret i en markant forøgelse af sagspresset hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Rigsadvokaten og Rigspolitichefen har derfor besluttet at styrke SØK med 4 millioner kroner i 2011. Justitsminister Lars Barfoed er tilfreds med styrkelsen, som vil være med til at sikre, at der også fremover kan sættes effektivt ind over for økonomisk kriminalitet.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har i forlængelse af finanskrisen modtaget flere og større pantebrevs-/ejendomssager, banksager, børssager og sager vedrørende lov om finansiel virksomhed. For at undgå at sagsbehandlingstiderne bliver uhensigtsmæssigt lange, har Rigsadvokaten i samarbejde med Rigspolitichefen besluttet, at SØK styrkes med en merbevilling svarende til ca. 4 millioner kroner i 2011.

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Jeg er glad for, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet har fundet midler til en markant styrkelse af indsatsen mod den økonomiske kriminalitet. Vi kan ikke tillade, at ressourcemæssige begrænsninger kommer til at betyde, at sager om alvorlig økonomisk kriminalitet, som ellers kunne være ført til dom, bliver tabt på gulvet. Med styrkelsen af Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet har vi sikret, at anklagemyndigheden er rustet til at håndtere de mange sager om alvorlig økonomisk kriminalitet, som er opstået i kølvandet på finanskrisen.”

Merbevillingen finansieres ved omprioritering inden for politiets og anklagemyndighedens samlede ramme, og bevillingen skal anvendes til en styrkelse med både flere efterforskere og flere anklagere.

Rigsadvokaten har endvidere besluttet, at der i 2011 skal gennemføres en omfattende analyse af SØK’s organisering, styring og ressourceforbrug. Analysen vil blive lagt til grund for fastlæggelsen af de fremtidige rammer for SØK.

SØK er en landsdækkende enhed, som har til opgave at behandle sager vedrørende økonomiske forbrydelser, der har et særligt betydeligt omfang eller er led i organiseret kriminalitet. SØK er en særlig konstruktion i anklagemyndigheden, fordi statsadvokaturen både varetager efterforskning og retsforfølgning i sager om kompliceret økonomisk kriminalitet.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presserådgiver Emil Melchior på telefon 40 37 67 37.