KPMG Danmark A/S

Kan utroskab være fyringsgrund

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 08:41 CET

Må man fyre folk fordi de er deres partner utro? Ifølge den europæiske menneskerettighedsdomstol må man gerne, hvis det er uforeneligt med det job, man bestrider. Og det rejser en række interessante spørgsmål.

Hvor meget må en arbejdsgiver blande sig i de ansattes privatliv, og hvis ikke man som medarbejder lever op til de forventninger til privatlivet, som arbejdspladsen har, er det så grund nok til at blive fyret?

I Tyskland fyrede mormonkirken en ledende medarbejder efter kirken erfarede, at denne var sin partner utro. Medarbejderen skriftede over for sin præst, at han havde været utro, og præsten rådede ham til at fortælle sin arbejdsgiver om utroskaben. Det gjorde medarbejderen, men fik i stedet for tilgivelse en fyreseddel i hånden. Kirken mente således ikke, at hans utroskab var foreneligt med jobbet i mormonkirken. Og det gav Menneskerettighedsdomstolen altså kirken ret i.

"Vi er naturligvis ovre i den mere kuriøse ende med denne afgørelse. Men ikke desto mindre frifandt menneskerettighedsdomstolen arbejdsgiveren. Ligesom den tyske Arbejdsdomstol i øvrigt også havde gjort. Der blev lagt vægt på, at medarbejderen var højt placeret inden for kirken, og at han burde have indset, at utroskab ikke var foreneligt med jobbet i mormonkirken. I denne sag vurderede Menneskerettighedsdomstolen altså, at Menneskerettighedskonventionens regler om religionsfrihed og kirkens ret til at styre egne anliggender vejede tungere end medarbejderens ret til privatliv," siger leder af ansættelses- of arbejdsret i KPMG Julie Gerdes.

Men hvor meget må arbejdsgiveren blande sig i medarbejdernes privatliv. Og må man i det hele taget stille krav om, hvor dydig disse opfører sig uden for arbejdspladsen?

"Herhjemme har vi endnu ikke set, at utroskab har været den afgørende faktor. Men sagen fra Tyskland kan ses som en tendens på, at medarbejdernes privatliv spiller en større og større rolle for arbejdslivet," siger Julie Gerdes. 

Hun peger på, at det bestemt ikke enestående, at en medarbejders privatliv spiller ind i sager, som er end med fyring.

"På det danske private arbejdsmarked vil det dog umiddelbart være vanskeligt at forestille sig, at en arbejdsgiver lovligt kan opstille et særligt "anstændighedskodeks", som pålægger medarbejderne i virksomheden en ganske særlig høj moral - eksempelvis, at en medarbejder ikke må være sin partner utro. Hvis en dansk arbejdsgiver opsiger en medarbejder med den begrundelse, at medarbejderens utroskab er uforenelig med virksomhedens anstændighedspolitik, vil det med stor sandsynlighed være ulovligt," slutter Julie Gerdes.

http://www.kpmg.dk

Pressekontakt
Julie Gerdes
38 18 34 03


KPMG
Borups Allé 177
2000 Frederiksberg