Miljøministeriet

Kanon natur på skemaet

Pressemeddelelse   •   Sep 07, 2010 10:17 CEST

Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeriet har indledt et samarbejde om nyt undervisningsmateriale. ”Kanon Natur – Insekter” er titlen på den første af en række små temabøger, som i de kommende år skal sætte fokus på Danmarks forunderlige natur og lokke børn og undervisere ud for at undersøge og lære i naturen. Miljøminister Karen Ellemann ser undervisningsmaterialet som en meget vigtig del af naturkanonprojektet:

Naturkanonen får jo først rigtig sin berettigelse, når der opstår et ønske om at vide mere. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening kan bidrage til naturformidlingen og bruge naturkanon til at skabe yderligere fokus på naturen i skolerne. Jeg håber, at undervisningsmaterialet kan være med til at øge elevernes forståelse for og lyst til at komme ud i den natur, som det hele handler om, understreger Karen Ellemann (V).

Med udgangspunkt i Danmarks Naturkanon skal temabøgerne inspirere til spændende og lærerig undervisning i mødet med den danske natur. Bøgerne produceres til undervisningen i natur/teknik på mellemtrinnet og til flerfaglige projekter og temaer. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen er glad for, at bøgerne lægger op til konkrete, lærerige undersøgelser og oplevelser i naturen

Børn skal have mange flere oplevelser i naturen – også i undervisningen. Vi lærer mest om dyr og planter, når vi møder dem i naturen - på deres levesteder. Kanon Natur er med til at åbne børnenes øjne for naturens mangfoldighed og engagere dem i at passe på den. Med et tæt forhold til naturen bliver vi bedre til at træffe kloge og rigtige beslutninger om naturen som er vores livsgrundlag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Fakta:
Insekterne i Danmarks Naturkanon:
Blå mosaikguldsmed, dobbeltbåndet svirreflue, eremit, honningbi, majflue, nældens takvinge, rød skovmyre, stor grøn løvgræshoppe, stor sabelhveps, syvplettet mariehøne, almindelig skøjteløber, stor spiralvårflue.

Læs mere om Danmarks Naturkanon på www.naturkanon.dk

Den første bog udkommer i forbindelse med Naturens Dag 2010, som arrangeres af Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Bogen kan bestilles hos skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening www.dn.dk/skoletjenesten og hos Skov- og Naturstyrelsenwww.skovognatur.dk

Yderligere oplysninger:
Ole Laursen, funktionschef, Danmarks Naturfredningsforening, ola@dn.dk, tlf.: 23 44 12 19.
Eva Tørning Svendsen, fuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen, evats@sns.dk, tlf.: 72 54 24 02.
Marie Andergren, pressemedarbejder, Miljøministeriets departement, malaa@mim.dk tlf.: 40 61 38 73.