Social- og Integrationsministeriet

Kender du handicapkonventionen?

Pressemeddelelse   •   Nov 19, 2010 09:53 CET

Handicapkonventionen skal kendes af alle mennesker med handicap. Derfor har Socialministeriet fået lavet oversættelser af konventionen, der er målrettet forskellige handicapgrupper.

Kendskab til FN’s handicapkonvention er en forudsætning for, at mennesker med handicap har mulighed for udøvelse af egne rettigheder. For at fremme kendskabet til FN’s handicapkonvention har Socialministeriet derfor oversat konventionen i formater, der gør den tilgængelig for personer med forskellige former for handicap. Oversættelserne er finansieret af Satspuljen.

Handicapkonvention kan være vanskelig at læse og forstå i sin fulde længde. Særligt for personer med kognitive handicap og læsevanskeligheder kan teksten volde problemer. Derfor er der nu udarbejdet en version af konventionsteksten på let dansk. FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap – på let dansker skrevet i et enkelt og klart sprog, som gør det muligt for alle at få kendskab til de principper og rettigheder, der findes i handicapkonventionen.

Handicapkonventionen er også blevet oversat til dansk tegnsprog. Både handicapkonventionen i sin fulde længde og handicapkonventionen på let dansk findes nu på dansk tegnsprog, så også personer med hørehandicap, der kommunikere med tegnsprog, kan få kendskab til konventionen.

Desuden har Socialministeriet fået lavet en film om handicapkonventionen. Filmen giver eksempler på, hvordan mennesker med handicap i deres dagligdag arbejder på at få opfyldt deres ønsker og rettigheder.

Filmen lægger op til debat og kan åbne for spørgsmål og emner, som optager mennesker med handicap i dagligdagen. Eksemplerne sætter ord og billeder på nogle af de centrale temaer i konventionen.

Oversættelserne og filmen kan ses og bestilles på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk. Oversættelserne sendes desuden ud til relevante organisationer, kommuner og tilbud til personer med handicap.


Yderligere oplysninger:
Kåre Vind, fuldmægtig, tlf. 33 92 45 01


Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01