University College Nordjylland

Kinesisk i de sjællandske folkeskoler

Pressemeddelelse   •   Nov 17, 2010 10:39 CET

Undervisningsminister Tina Nedergaard vil have folkeskolen til at tage konsekvensen af, at Kina kan blive et af Danmarks største eksportmarkeder.

For at folkeskolen kan tage denne udfordring op kræver det, at der er lærere, der kan løfte opgaven.

University College Sjælland, som bl.a. er ansvarlig for udbud af efter- og videreuddannelse til undervisere i folkeskolen er gået i gang med at rekruttere undervisere til kinesisk.

”Når samfundet efterspørger kompetencer i kinesisk, så skal folkeskolen og privatskolerne også kunne tilbyde netop dette fag” siger Lars Thore Jensen, dekan for Center for Videreuddannelse, og han fortsætter ”I Danmark har vi tradition for at tilegne os sprog, som tales hos vigtige handelspartnere og i verdens beslutningscentre. Når der nu fokuseres på kinesisk som sprog, så er det kun en naturlig fortsættelse af en lang dansk tradition for at uddannelsessystemet investerer i sprogkundskaber”.

Undervisningen vil både kunne blive varetaget af den egentlige efter- og videreuddannelsesenhed på CFV eller den vil kunne blive varetaget af Center for Undervisningsmidler CFU. ” De to efteruddannelsesenheder vil formodentlig samarbejde om at lave en række gode tilbud indenfor fagområdet kinisisk” siger Lars Thore Jensen.

Afslutningvis bemærker Lars Thore Jensen, at ”Der er ingen tvivl om, at en satsning på kinesisk sprog og kultur i folkeskolen vil kræve betydelige investeringer i opbygningen af kompetencer hos lærerkorpset. Denne opbygning kan kun ske gennem en målrettet efter- og videreuddannelse af de undervisere, som allerede i dag findes i og uden for folkeskolen”

I første omgang agter UCSJ at udbyde indtroducerende kurser til kinesisk historie, samfundsforhold og sprog. En egentlig certificeret efteruddannelse inden for området skal formodentlig afvente et udviklingsarbejde.

Det forventes at de første introducerende kurser vil kunne udbydes sidst på foråret 2011.

Kontaktinformation:
Lars Thore Jensen, dekan for Center for Videreuddannelse, University College Sjælland, tlf. 7248 1092, ltj@ucsj.dk
Anne Marie Underbjerg, kommunikationskonsulent, tlf. 7248 1099, amu@ucsj.dk