Thomson Reuters Professional A/S

Klassiker om konkursret - opdateret og med fornyet relevans

Pressemeddelelse   •   Nov 10, 2010 11:39 CET

Thomson Reuters udgiver nu 11. udgave af Konkursloven med kommentarer.

Et klassisk værk, der gennemgår den materielle og processuelle konkursret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur. Lovkommentaren behandler systematisk reglerne om rekonstruktion, konkurs og gældssanering.

Redning gennem rekonstruktion?
Denne 11. udgave af bogen medtager de nye regler om rekonstruktion af levedygtige, men midlertidigt insolvente virksomheder, jf. lov nr. 718 af 25. juni 2010.

De nye regler har ophævet de særskilte regelsæt om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord og har erstattet dem med et regelsæt, der indfører en enstrenget proces, kaldet rekonstruktionsbehandling. Ændringen sigter mod at forbedre mulighederne for at videreføre midlertidigt insolvente, levedygtige virksomheder. De nye regler forventes at træde i kraft senest 1. marts 2011.

For mange – og især for revisoren
Den nye udgave er særlig relevant for revisorer, der forventes at få en ny og aktiv rolle som tillidsmænd ved rekonstruktioner. Bogen henvender sig også til bl.a. rådgivere og medarbejdere i finansielle institutioner, interesseorganisationer og ved domstolene - der alle kommer i berøring med insolvensretlige forhold.

Om forfatterne
Lars Lindencrone Petersen er videnpartner hos advokatfirmaet Bech-Bruun, tidligere landsdommer, formand for en række lovforberedende udvalg, herunder udvalget om virksomhedspant og formand for Konkursrådet og forfatter til række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten.
Anders Ørgaard er professor i formueret ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet og forfatter til flere bøger og artikler om formueretlige emner.

Konkursloven - med kommentarer

http://www.thomson.dk

Pressekontakt
Hanne Lise Møller
33740751


Thomson Reuters Professional A/S
Nytorv 5
1450 København K
Danmark