Dansk Byggeri

Klimakommissionen varsler godt nyt for byggeerhvervet

Pressemeddelelse   •   Sep 29, 2010 08:31 CEST

Dansk Byggeri er særdeles tilfreds med, at Klimakommissionen tildeler såvel Danmarks to millioner bygningsejere som byggeerhvervet en helt central rolle i omstillingen af det danske energisystem. Det siger Dansk Byggeris direktør, Lars Storr-Hansen, der også er enig med kommissionen i, at de hidtidige virkemidler på bygningsområdet har været utilstrækkelige, og at der er brug for yderligere initiativer. 

- Kommissionens forslag om, at bygningsejere skal bidrage til en energisparekonto, der kan bane vejen for energirenoveringer, er god. Til gengæld er det efter Dansk Byggeris opfattelse ikke nogen god idé at lade de årlige indbetalinger være bestemt af bygningens energimærke og areal, siger Lars Storr-Hansen med henvisning til at Energimærkningsordningen ikke har fungeret tilfredsstillende i de 14 år, den har eksisteret. 

Dansk Byggeri synes til gengæld, at en energisparekonto, som finansieres af den enkelte bygnings faktiske CO2-udledning, vil være et stærkt virkemiddel. 

Dansk Byggeri er også enig i kommissionens forslag om at styrke byggeerhvervets kompetencer. En opkvalificering af både rådgiverne og de udførende i byggeriet er en afgørende forudsætning for, at det bliver lettere og sikrere for bygningsejere at investere i energieffektiviseringer. 

- Vi noterer os, at Klimakommissionen foreslår en videreudvikling af den energivejlederuddannelse, som Dansk Byggeri i samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut har udviklet. Der er ingen tvivl om, at også byggeriet skal blive skarpere på energiområdet. Det bør til gengæld også blive et stærkt kort i den erhvervsmæssige udvikling, slutter Lars Storr-Hansen 

Kontakt:
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32