Ingeniørhøjskolen i Århus

Klimapartnerskab skal sætte skub i grøn renovering

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2011 10:13 CET

Hvis Byrådet skal nå sit mål om at gøre Aarhus uafhængig af fossile brændsler i år 2030, må blandt andet energiforbruget i byens bygninger reduceres.

Ingeniørhøjskolen skal derfor i løbet af de kommende år udvikle en række forslag til bæredygtig renovering, der blandt andet skal afprøves på kommunens egen bygningsmasse.

”Aarhus Kommune er den største bygningsejer i kommunen, så det er naturligt, at de går foran på dette område,” siger Keld Laursen, prorektor ved Ingeniørhøjskolen i Århus.

Både undervisere og studerende vil blive inddraget i udviklings- og forsøgsprojekter, der kan nedbringe bygningers energiforbrug og understøtte kommunens klimaindsats.

Bygninger skal fremtidssikres
Ingeniørhøjskolen har allerede en stærk ekspertise i grøn renovering, som kan komme det aarhusianske CO2-regnskab til gode.

”Vi er klar til at gå i gang. Igennem de seneste år har vi udviklet en række nye metoder til design af lavenergibyggeri. Det handler for eksempel om at tænke solenergi og varmeakkumulerende materialer ind i bygningsdesignet og om at reducere varmetabet gennem mure og vinduer,” siger Arne Førland-Larsen, som er leder for Ingeniørhøjskolens Videncenter for Integreret energidesign.

Ved hjælp af de rette renoveringsteknikker kan det lade sig gøre at reducere bygningers energiforbrug med helt op til 50 procent.

I Aarhus er der 62.000 huse og 75.000 lejligheder. Opvarmningen af disse står i dag for cirka en fjerdedel af byens samlede CO2-udledning.

Aarhus Kommune har i alt 12 klimapartnerskaber. De første aftaler blev indgået i november 2010.

KONTAKT

Keld Laursen, prorektor, Ingeniørhøjskolen i Århus: 2026 9302