Dansk Byggeri

Klogt træk af ministeren mod kommunale "vejgaver"

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2010 11:04 CEST

Hvis vejvedligeholdelse skal være effektiv og totaløkonomisk optimal, kræver det for det første professionel planlægning og styring, men også at vedligeholdelsesarbejdet kan udføres som større samlede opgaver.

Danske Anlægsentreprenører mener, at de mange initiativer fra kommunernes side med at overlade vejvedligeholdelsen til de enkelte grundejere går i den stik modsatte retning og fører til større udgifter for såvel borgerne, der får vejen "foræret" af kommunen, som for kommunens vedligeholdelse af de tilbageblevne kommunale veje.

- Derfor hilser Danske Anlægsentreprenører det velkommen, at ministeren vil kræve, at nedklassificering forudsætter, at veje kun kan nedklassificeres, hvis de er nyrenoverede og at nedklassificeringen varsles med en frist på 4 år. Men vi mener, at yderligere to krav skal være opfyldt, siger branchedirektør Niels Nielsen og fortsætter:

For det første skal kommunerne tilbyde de grundejere, der får "vejgaven", at deres private fællesvej kan komme med i en pulje af kommunale og andre private fællesveje, hvor kommunen udbyder vejvedligeholdelsen i en samlet funktionskontrakt, hvor grundejerne betaler deres andel af udgifterne i funktionskontrakten.

For det andet skal en kommune ikke kunne få kompensation for begrænsningen af muligheden for nedklassificering, som borgmester i Kalundborg og formand for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Martin Damm, har foreslået, med mindre kommunen har udnyttet mulighederne for besparelser på vejvedligeholdelsen ved at udbyde den i funktionskontrakter.

En funktionskontrakt for vedligeholdelse af veje går ud på, at entreprenøren overtager ansvaret for vejenes tilstand i en periode på typisk 15 år. Entreprenøren skal sikre, at vejene i hele kontraktperioden lever op til fastlagte krav fx vedrørende omfanget af skader og lapper samt vejoverfladens beskaffenhed. Det giver en økonomisk optimal vejvedligeholdelse uden lappeløsninger og med den bedst mulige trafiksikkerhed.

- Der er mange penge at hente ved, at kommuner får varetaget vejvedligeholdelsen i en funktionskontrakt. Et konkret eksempel er en kommune, der havde budgetteret vejvedligeholdelsen til 124 mio. kr., men i stedet indgik en funktionskontrakt med en entreprenør, der kunne udføre arbejdet for 100 mio. kr. Altså 24 mio. kr. lige ned i den slunkne kommunekasse, siger Niels Nielsen.

Niels Nielsen undrer sig over, at kommuner ikke har udnyttet besparelsesmulighederne ved funktionskontrakter før de tager den ud fra totaløkonomiske overvejelser ukloge beslutning at nedklassificere kommunale veje til private fællesveje. Kommunerne har med deres beslutninger næsten selv bedt om et indgreb fra ministeren.

Yderligere oplysninger:
Branchedirektør Niels Nielsen, tlf. 72 16 01 89, mobil 25 66 63 14
Pressechef Mogens Hjelm, tlf. 72 16 01 54, mobil 40 29 92 32