KMD A/S

KMD overtager Medtime

Pressemeddelelse   •   Feb 16, 2011 08:12 CET

Medtime har siden stiftelsen i 2005 stået bag en succes inden for it-planlægningsværktøjer. Virksomheden modtog da også i 2009 DI’s Produktpris, hvor det blandt andet lå til grund, at sygehusafdelinger, der har brugt Medtime, havde reduceret deres tid til planlægning og overtidsforbrug med 40 % og deres årlige sygefravær med 7 %.
Baggrunden for KMD overtagelse af virksomheden er et godt flerårigt samarbejde mellem KMD og Medtime.


”Vi har længe i KMD ment, at man fra Medtimes side har et yderst stærkt og konkurrencedygtigt planlægningsværktøj, og vi har derfor også næsten siden starten haft fornøjelsen af et samarbejde om salg af Medtime på det kommunale og regionale marked. Da der opstod en god mulighed for at indlemme virksomheden i KMD, var vi ikke sene til at slå til” fortæller vicedirektør Bjarne Grøn, chef for administrative it-systemer i KMD.

Medtimes planlægningsværktøj fortsætter under navnet KMD Medtime, som det også har været lanceret under på det kommunale marked siden 2009.
Overtagelsen betyder, at alle kundekontrakter, ordrebeholdninger og igangværende arbejder fortsætter i KMD regi. Aftalen omfatter endvidere Medtimes medarbejdere, som bliver en del af den KMD forretning, der tager sig af administrative it-løsninger. Også Medtime A/S’ aftaler med væsentlige underleverandører er overtaget af KMD.

Om KMD Medtime
KMD Medtime er et it-værktøj til avanceret skemaplanlægning og registrering af arbejdstid. Systemet er specifikt er udviklet til arbejdstidsplanlægning på danske sygehuse. Systemet giver medarbejderne en højere grad af indflydelse på egen arbejdstid, sikrer læringsforløb herunder tutorordning, letter administrationen og reducerer afdelingens planlægningsbyrde med 90%. Medtimes benyttes på flere sygehuse og hospitaler i Danmark – blandt andet Onkologisk afd. på Rigshospitalet og Neurokirurgisk afd. på Århus Sygehus.

Om KMD
KMD hører til blandt de største it-virksomheder i Danmark og har i knap 40 år arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag it-løsninger og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark. KMD har en årlig omsætning på knap fire milliarder danske kroner og har mere end 3.000 ansatte. KMD er ejet af EQT samt ATP.

Kontaktinformation
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon 44 60 18 09, mobil 25 29 17 84