PwC Danmark

København i top 10 som et sikkert investeringsmål

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2016 06:00 CET

København ligger i top 10 over sikre investeringsmål, men kan dog ikke helt følge med de tyske storbyer, når det gælder ejendomsinvestering og -udvikling i 2017. Både Berlin, Hamborg, Frankfurt og München indtager topplaceringer i en ny prognose udgivet i fællesskab af PwC og Urban Land Institute (ULI).

I jagten på sikre investeringer vil tyske storbyer ifølge rapporten Emerging Trends in Real Estate® Europe 2017 være de foretrukne mål for ejendomsinvestering og -udvikling i 2017. København ligger fortsat i top 10, men går en enkelt plads tilbage i forhold til sidste år. Berlin, Hamburg, Frankfurt og München indtager i år fire af de fem øverste placeringer.

”Rapporten viser, at Tyskland for øjeblikket er det mest populære investeringsmål i Europa for ejendomsinvestorer og –udviklere, og nyere data fra Real Capital Analytics bekræfter, at Tyskland har overhalet Storbritannien målt på investeringsvolumen efter Brexit,” fortæller partner og leder af Real Estate i PwC Jesper Wiinholt.

København fortsat i top 10
København er med en placering som nummer 6 fortsat den højst rangerede by i Norden foran Stockholm som nummer 8 og Oslo som nummer 12. I 2016 lå Danmark på en 5. plads.

”Det er primært muligheden for investering i udviklingsprojekter, særligt inden for boliger, der er årsagen til Københavns fortsatte topplacering”, fortæller ansvarlig partner for rådgivning og strukturerede ejendomssalg i PwC Per Andersen.

Flere af de adspurgte investorer forklarer netop, at investering i boliger i København er interessant, fordi der er så mange, der flytter til København, og at der ikke er tilstrækkeligt med boliger til salg eller leje.

Den tendens kan Per Andersen bekræfte, da PwC via sit globale netværk er i løbende dialog med rigtigt mange udenlandske investorer, der gerne vil investere i boliger særligt i København, men nu også i de større provinsbyer:

”De udenlandske investorer ser dels på selve ejendommen, men optimering af finansiering og dermed forrentningen af egenkapitalen udgør for mange investorer en meget væsentlig del af deres beslutningsgrundlag. De lave eller negative renter er, sammen med det meget fordelagtige realkreditsystem, derfor en anden årsag til, at udenlandske investorer ser København som et attraktivt investeringsområde.”

Brexit sender de tyske byer helt i top
Selvom London fortsat er den by i Europa, der tiltrækker mest global kapital med en kapitalindstrømning på EUR 31 mia. i perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 (ifølge Real Capital Analytics), er London faldet fra nummer 11 i 2016 til nummer 27 i 2017 i Emerging Trends Europe’s vurdering af investerings- og udviklingsudsigterne for europæiske storbyer.

”De ekstraordinære resultater for de tyske storbyer er et bevis på de stærke økonomiske nøgletal for det tyske marked. Berlin har for andet år i træk bevaret sin topplacering og cementerer således sin position som en trendy og dynamisk global indgangsport,” fortæller Jesper Wiinholt.

Hamborg, der ses som et solidt kort midt i den økonomiske usikkerhed i Europa, bevarer ligeledes sin andenplads fra sidste år. Frankfurt, der er Tysklands erhvervscenter, er sprunget 11 placeringer frem til nummer tre og har dermed skubbet Dublin ned på fjerdepladsen, mens München holder stand på femtepladsen.

”De positive forventninger til de tyske storbyer kommer i kølvandet på Brexit, som har gjort investorer og udviklere usikre på, hvordan Storbritanniens fremtid ser ud på kort og mellemlangt sigt. 90 % af de brancheledere, der deltog i Emerging Trends Europe-undersøgelsen, forudsiger, at britiske investeringer og ejendomsværdier vil falde i løbet af det kommende år,” forklarer Jesper Wiinholt.

På trods af denne kortsigtede usikkerhed omkring London har de fleste af de adspurgte dog tillid til byens fremtid som en central global storby på mellemlang og lang sigt, lyder det i rapporten.

“Efterdønningerne af Brexit-afstemningen giver det allerede stærke tyske ejendomsmarked et ekstra løft. Med betydelig politisk og økonomisk usikkerhed i Europa er mange ejendomsinvestorer villige til at ofre en del af afkastet mod en lavere risiko. I dette miljø med risikoaversion (risk-off) bliver de tyske storbyers stabilitet endnu mere attraktiv,” forklarer Jesper Wiinholt.

Den internationale politiske ustabilitet bekymrer
Ikke overraskende forventes den internationale politiske ustabilitet at give markante udfordringer i det kommende år, og 89 % af respondenterne nævner da også dette som deres hovedbekymring for 2017. Ud over geopolitiske risici og de økonomiske vækstudsigter på både kort og langt sigt peger rapporten på en række potentielt mere væsentlige påvirkninger, der bekymrer lederne på det europæiske ejendomsmarked.

“I betragtning af, at årets rapport falder sammen med en periode, hvor folk er ved at affinde sig med resultatet af Brexit, er det uundgåeligt, at dette bliver et fælles referencepunkt for ejendomsbranchens usikkerhed omkring fremtiden,” forklarer Jesper Wiinholt og fortsætter:

“Men efter at have taget pulsen på lederne i ejendomsbranchen står det klart, at der under overfladen er komplekse og væsentlige påvirkninger på spil ud over de aktuelle geopolitiske forhold. Teknologiske gennembrud og omvæltninger og den voksende betydning af deleøkonomien flytter tyngdepunktet fra det finansielle aktiv til produktet, eller sagt bredere ’fast ejendom som en ydelse’.”

Emerging Trends in Real Estate® Europe
Emerging Trends in Real Estate® Europe er en rapport udgivet af PwC og Urban Land Institute (ULI) årligt siden 2003. Rapporten ser på udsigterne og tendenserne for europæiske ejendomsinvesteringer og -udvikling, ejendomsfinansiering og kapitalmarkederne samt tendenserne opdelt på ejendomssektor og geografisk område. Rapporten er baseret på holdningerne blandt næsten 800 internationalt førende eksperter inden for fast ejendom, herunder investorer, udviklere, långivere, ejendomsmæglere og konsulenter.

Om Urban Land Institute
The Urban Land Institute er et almennyttigt uddannelses- og forskningsinstitut, som støttes af sine medlemmer. Instituttets mission er at sikre en ansvarlig brug af landområder samt skabe og opretholde velfungerende samfund over hele verden. Instituttet, som blev grundlagt i 1936, har næsten 40.000 medlemmer verden over, der repræsenterer alle aspekter af anvendelse af landområder og byggemodning.

Om PwC
PwC er et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I
Danmark er vi markedsledende, og vores vision er at skabe værdi for vores
relationer. I Danmark samarbejder godt 1.900 PwC’ere fra 15 kontorer hver dag
om at hjælpe vores kunder med deres succes, og de trækker på et netværk med
mere end 200.000 kolleger fra hele verden. Succes skaber man sammen med andre.