TSM A/S

København og Frederiksberg mister kommunalt monopol

Pressemeddelelse   •   Sep 17, 2010 09:19 CEST

Mange byggesager kan fremover gennemføres hurtigere som følge af fri konkurrence på området

Når ejendomme og ejerlejligheder skal opdeles eller sammenlægges, kan sagens papirarbejde fremover blive ordnet hurtigere end hidtil. Det samme gælder andre byggesager, f.eks. opdeling, sammenlægning eller bebyggelse af grunde.

Private landinspektørfirmaer med den nødvendige beskikkelse må fra 1. oktober udføre opgaverne i fri konkurrence. Det betyder, at borgerne og virksomhederne har flere udbydere at vælge imellem. Det vil – alt andet lige – give kortere ekspeditionstider.

”At de kommunale monopoler forsvinder, vil ikke alene blive til fordel for ejerne, men også for bl.a. entreprenører og håndværkere. De vil få glæde af en hurtig sagsbehandling til konkurrencedygtig pris,” siger partner, landinspektør Lars Vognsen fra LE34, der er landets største landinspektørfirma.

”Det giver også større fleksibilitet, når flere virksomheder må løse opgaverne. Ejerne kan frit vælge den landinspektør, som har bedst tid til at udføre opgaven. Desuden kan de indhente flere tilbud, så de får ydelsen til en konkurrencedygtig pris.”

Lars Vognsen tilføjer, at tid er en væsentlig faktor ved mange byggesager. Tidsforbruget vil være mindre, når private firmaer løser opgaverne fra start til mål i tæt samarbejde med kunderne:

”Hvor kommunerne hidtil har skullet ekspedere sagerne i rækkefølge, kan vi sætte ekstra fart på sagsbehandlingen, hvis det er nødvendigt. Derudover sparer det tid, når vi f.eks. kender selve sagen i forvejen, fordi vi også er rådgivere for kunden.

Kritikken er blevet hørt

Hovedstadskommunernes monopol har længe været genstand for kritik. Allerede for seks år siden kritiserede Byggesocietetet i København i skarpe vendinger monopol-situationen i de to kommuner. Nu er kritikken blevet hørt.

”Når landinspektørfirmaer kan udføre en større del af arbejdet i én arbejdsgang – f.eks. afsætning af såvel skellet som bygningen – betyder det, at entreprenører og håndværkere hurtigere kan komme i gang med det praktiske arbejde. Det er til fordel for alle,” understreger Lars Vognsen.

LE34 har i en årrække været teknologisk førende inden for effektiv indmåling og afsætning, f.eks. satellitbaseret opmåling. Firmaet har en bred vifte af kompetencer, som kunder i København og på Frederiksberg fremover vil kunne trække på. For tiden er LE34 bl.a. involveret i Metro Cityringen, Femern Bælt-projektet samt flere opgaver for BaneDanmark.

PRESSEKONTAKT:

Partner, landinspektør Lars Vognsen, LE34 A/S, lvc@le34.dk, dir. telefon 51 31 42 86, www.le34.dk