Københavns Kommune

København sætter gang i nye klimainitiativer

Pressemeddelelse   •   Feb 23, 2011 09:47 CET

Biomasse i stedet for kul og geotermisk varme er blandt de ti nye
klimainitiativer, som Københavns Kommune sætter i gang i 2011 for at
nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale storby i 2025. I alt er
44 ud af klimaplanens 50 initiativer påbegyndt.

København skal reducere sin CO2-udledning med 20 procent i 2015 og
være en CO2-neutral storby i 2025. Det kræver handling, og derfor arbejder
Københavns Kommune aktivt for at nedbringe CO2-udledningen. Her
godt halvandet år efter, at en enstemmig borgerrepræsentation vedtog
klimaplanen, er 44 ud af dens 50 initiativer sat i gang. Ud af dem er to
allerede afsluttet.

”Hvis vi skal vise resten af verden, at CO2-reduktion godt kan kombineres
med en by i vækst, kræver det benhårdt arbejde. Derfor er jeg stolt over, at
vi allerede har fået gang i rigtig mange af klimaplanens initiativer”, siger
Bo Asmus Kjeldgaard, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune
(SF).

Skal København nå sine klimamål er det først og fremmest afgørende, at
vi bliver mindre afhængige af fossile brændstoffer, som kul, olie og gas.
Derfor er det et stort skridt på vejen, at Amagerværket er blevet bygget
om, så blok 1 i dag fyrer med 100 procent biomasse i stedet for kul. Ifølge
Vattenfall sparer det klimaet for 630.000 tons CO2 årligt, hvilket svarer til
85.000 familiers årlige fjernvarmeforbrug. Miljøgevinsten skal deles mellem
flere kommuner, og København modtager cirka en fjerdel af varmen fra
blok 1.

”Kul er den helt store synder i CO2-regnskabet. Derfor er det vigtigt, at
vi sikrer klimavenlig fjernvarme til københavnerne, og i den forbindelse er
biomasse ikke til at komme uden om”, siger Bo Asmus Kjeldgaard.

I alt skal 75 procent af den samlede CO2-reduktion i 2015 findes ved at
omlægge energiforsyningen. Derfor vil området fortsat være et centralt
omdrejningspunkt i arbejdet med klimaplanen, og næste skridt er at
bygge Amagerværkets blok 3 om til biomasse. Samtidig har Københavns
Kommune en ambition om at opstille over 100 vindmøller til lands og til
vands - heraf 14 i København.

I budgetaftalen for 2011 er der afsat over 300 mio. kr. i 2011-2014 til
implementering af projekter i klimaplanen. I forvejen er der i budgetaftalen
for 2010 afsat ca. 90 mio. kr. til brug i perioden 2010-2013.

Yderligere oplysninger:
• Teknik- og Miljøborgmester Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard via
pressechef Tine Lund, tlf. 3060 36 75
• Projektleder Mariann Anderson, Klimasekretariatet, tlf. 33 66 59 03

Fakta om Klimaplanen:

44 ud af Klimaplanens 50 initiativer er påbegyndt, og ud af dem er to
allerede afsluttet. I 2011 arbejder Københavns Kommune blandt andet med
at opfylde følgende initiativer i planen:
- Geotermisk varme. Det skal undersøges, om det nuværende geotermiske
anlæg på Amager kan udvides.
- Flere vindmøller til lands og til vands. Københavns Kommune vil i alt
opstille over 100 vindmøller, der skal bidrage med en CO2-reduktion på
262.000 tons i 2015 og 650.000 tons i 2025
- Styrket kollektiv trafik, f.eks. 25 procent mindre CO2-udledning fra
busserne. Det svarer til en CO2-reduktion på 7.500 tons i 2015.
- Infrastruktur til el- og brintbiler. Hvis 1.000 københavnske privatbiler
udskiftes med el- eller brintbiler, vil det spare 2.500 tons CO2 i 2015.

Læs mere om Klimaplanen på kk.dk/klima
http://www.kk.dk

Pressekontakt
Amalie Kestler
33 66 33 66


Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V.
Danmark