Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kommende ændringer som følge af regeringsgrundlaget

Pressemeddelelse   •   Nov 11, 2011 18:20 CET

Regeringen har i forbindelse med sin tiltræden fremlagt sit regeringsgrundlag: ”Et Danmark, der står sammen”.

Regeringsgrundlaget kan bl.a. læses på Statsministeriets hjemmeside,www.stm.dk. Det fremgår af regeringsgrundlaget s. 51-56, at regeringen vil fremlægge forslag om en række ændringer på udlændinge- og integrationsområdet, herunder ændringer af reglerne for at opnå familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og statsborgerskab. 

Ændringerne vil kunne få betydning for, hvilke betingelser man skal opfylde for at opnå familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse, statsborgerskab mv. Når der foreligger nærmere om, hvordan regeringsgrundlaget udmøntes, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse om det nærmere indhold af de bebudede ændringer, ligesom det ikke er muligt for udlændingemyndighederne at orientere mere konkret om, hvad det vil kunne få af betydning i forhold til konkrete sager. 

Myndighederne henviser til muligheden for på bl.a. Folketingets hjemmeside,www.ft.dk, at følge med i den lovgivningsmæssige gennemførelse af regeringsgrundlaget. 

De konkrete sager vil indtil videre blive behandlet og afgjort i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag.