Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommentar til kritik fra Rigsrevisor

Pressemeddelelse   •   Okt 05, 2010 10:35 CEST

I anledning af mediernes omtale d.d. af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens beretning om de private sygehuse udtaler indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder:

"Rigsrevisionen skal naturligvis have det materiale, den beder om. Det mener ministeriet også, den har fået i den konkrete sag. Og jeg mener, at Henrik Otbos tidligere udtalelser bekræfter, at han er – eller i hvert fald – har været enig i denne vurdering. Man kan også læse af Rigsrevisionens beretning, at man vurderede, at den såkaldte referencetakstmodel, som blev aftalt med Danske Regioner den 1. april 2009 efter Rigsrevisionens opfattelse ikke i tilstrækkelig grad understøtter en markedsudsættelse. Det var regeringen ikke enig i, og det er sagens kerne i en nøddeskal".

En beskrivelse af forløbet kan læses her.