Grønlands Politi

​Kommunefogeder uddannes i anholdelse, førstehjælp og selvmordsforebyggelse

Pressemeddelelse   •   Nov 25, 2016 18:55 CET

Grønlands Politi har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at styrke kommunefogederne i de grønlandske bygder. For fire år siden førte det til en tiltrængt lønforhøjelse for kommunefogederne. I sidste og denne uge har landets kommunefogeder så været på et intensivt uddannelsesforløb i henholdsvis Ilulissat og Nuuk.

”Uddannelsen er en optimeret uddannelse, som har til formål at ruste kommunefogederne til i højere grad selvstændigt at løse den brede vifte af politiopgaver, som de egenhændigt skal håndtere i bygderne,” siger Lars Kirkegaard, stabschef i Grønlands Politi.

Peter Grønvold, fungerende politikommissær, som har været koordinator for udviklingen og afholdelsen af uddannelsen, fortæller, at kommunefogederne i løbet af uddannelsens fem dage bliver præsenteret for såvel teoretisk som praktisk viden om politigerningen. Ligesom de lærer at kende de nødvendige lovregler, som de opererer inden for, så lærer de helt praktisk også elementer som at foretage en anholdelse, give førstehjælp, forebygge selvmord og selvforsvar.

Rustes til at stå på egne ben
Kommunefoged Karta Korneliussen fra bygden Tasiusaq, Kujalleq, fortæller, at kommunefogeduddannelsen har givet ham et bedre indblik i, hvilke rammer han arbejder inden for, herunder den gældende lovgivning, ligesom det er blevet endnu mere tydeligt for ham, hvor vigtigt et arbejde det er, han har.

”Det ruster mig til at stå på egne ben, når jeg skal udføre mine opgaver som kommunefoged i min bygd,” fortæller Karta Korneliussen.

Sætter pris på indsatsen
”I september var jeg selv med til at besøge to af kommunefogederne i nord, som blev hædret for mange års virke, og jeg ved fra dem, at det ofte kan være et spændende, men også udfordrende erhverv at være kommunefoged i et lille samfund som en bygd. Derfor ønsker vi med dette intensive og reviderede uddannelsesforløb på et højt niveau at vise kommunefogederne, at vi sætter stor pris på deres indsats og ønsker at ruste dem bedst muligt til at være politiets forlængede arm rundt omkring i Grønland,” siger Lars Kirkegaard, stabschef.

Om kommunefogederne:
- Kommunefogeder fra hele Grønland er blevet uddannet i henholdsvis Ilulissat og Nuuk gennem de seneste to uger.
- Kommunefogederne bliver undervist af både politiets egne fageksperter og af eksterne undervisere.
- Rekruttering af kommunefogeder kan være en stor udfordring. Udbuddet af kvinder og mænd, som kan kvalificere sig til at få stillingen – og som er interesseret i at blive kommunefoged – er lavt i bygderne overordnet set.
- Politiet håber, at såvel den nye uddannelse som bedre lønforhold mv. kan bidrage til at holde på de eksisterende kommunefogeder og hjælpe med at tiltrække nye ansøgere.
- Målsætningen er, at der skal være kommunefogedbetjening i 55 bygder.
- Per 1. december 2016 er der kommunefogedbetjening i 40 ud af de 55 bygder. Politiet arbejder derfor på at rekruttere flere kommunefogeder.


Grønlands Politi er en selvstændig politikreds i rigsfællesskabet. Politikredsen er organisatorisk placeret under Justitsministeriet.

Politikredsen er opdelt i fire politiregioner, hvor opdelingen af politiet er sammenfaldende med kommunernes grænser og omfatter følgende byer:

 • Politiet i Kujataa dækker Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.
 • Politiet i Sermersooq dækker Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
 • Politiet i Qeqqa dækker Maniitsoq, Kangerlussuaq og Sisimiut.
 • Politiet i Qaasuitsoq dækker Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik, Pituffik og Qaanaaq.
 • Politimesterembedet, der er placeret i Nuuk, er opdelt i tre søjler: Administrativ, operativ og juridisk. Sidstnævnte er politikredsens anklagemyndighed.

  Derudover udgør redningstjeneste (SAR - Search And Rescue) også et vigtigt element i Grønlands Politis arbejde.

  Læs mere om Grønlands Politi på denne hjemmeside: www.politi.gl

  Følg os på Grønlands Politis facebookside: www.facebook.com/gronlandspoliti

  Grønlands Politis kommunikations- og presserådgiver, Henrik Madsen, kan kontaktes via mail: hma025@politi.dk eller mobiltelefon: (+299) 53 14 48