Social- og Integrationsministeriet

Kommuner styrker samarbejdet med frivillige sociale foreninger

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2010 10:52 CET

Flere af landets kommuner styrker samarbejdet med de frivillige sociale foreninger. Det viser to nye rapporter fra Ankestyrelsen.

Silkeborg Kommune er et eksempel på de mange kommuner, der styrker samarbejdet med de frivillige organisationer. I kommunen har man placeret Frivilligcentret i kommunens sundhedshus for at opnå godt samarbejde mellem sundhedsområdet og den frivillige sektor. Sundhedspersonalet har direkte kontakt til de frivillige, og det styrker forebyggelsesarbejdet i kommunen. De borgere, der kommer i huset, bliver opmærksomme på de frivillige foreninger og deres tilbud.

Samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og kommunerne udvikler sig i en positiv retning. Det fremgår af en ny redegørelse i form af to rapporter, som er foretaget af Ankestyrelsen for Socialministeriet. I over halvdelen af landets kommuner vil man i højere grad inddrage de frivillige foreninger i sociale indsatser.

Benedikte Kiær: ”En af de store styrker ved de frivillige foreninger er, at de udvikler og forstærker engagementet blandt borgerne, hvilket betyder rigtigt meget for løsningen af en række sociale udfordringer. Derfor er et godt samarbejde centralt. Redegørelsen viser, at flere kommuner er i gang med tænke de frivillige ind i flere sammenhænge – det synes jeg er meget positivt og helt i tråd med regeringens civilsamfundsstrategi.”

Redegørelsen viser også, at kommunerne i 2009 samlet set har udbetalt 144,7 millioner kroner i støtte til det frivillige sociale arbejde. Det svarer til, at kommunerne samlet set udbetaler 101 procent af det særlige tilskud, som de modtager fra staten.

Redegørelsens to rapporter gennemgår kommunernes økonomiske støtte til det frivillige sociale arbejde, og i den kvalitative rapport kan man læse mere om kommunernes forskellige indberetningspraksis, prioritering og erfaringer med det frivillige arbejde lokalt.

Fakta
Socialministeriet udarbejder hvert år en redegørelse for samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og landets kommuner efter servicelovens paragraf 18. Redegørelsen for 2009 består af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ undersøgelse med udvalgte kommuner udarbejdet af Ankestyrelsen.

Se de to rapporter


Yderligere oplysninger:
Berit Steengaard Olesen, fuldmægtig, tlf. 33 92 43 95

Pressekontakt:
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 33 92 46 71, mobil 40 70 69 01