Dansk Byggeri

Kommunerne har selv nøglen til bedre økonomi

Pressemeddelelse   •   Sep 10, 2010 09:56 CEST

Lars Storr-Hansen peger på, at kommunerne går glip af mindst 2 mia. kr., hvis de undlader at sende opgaver i udbud. Han advarer mod S-SF forslaget om at fjerne krav om udbud.

Dansk Byggeri viser i en ny analyse, at kommunerne selv sidder med svaret på morgendagens budgetudfordringer og tomme kasser.   

- Det er alene kommunerne, som skal løse deres egne økonomiske problemer, og Dansk Byggeri har nu påvist, at kommunerne selv kan finde pengene ved at samle det store besparelsespotentiale op, som kan realiseres ved øget udlicitering, siger adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen.   

Analysen peger på, at kommunerne kan udlicitere opgaver for næsten 20 mia. kr. mere, end man gør i dag. Med en lavt sat effektiviseringsgevinst på 10 % vil det frigive knap 2 mia. kr.  Effektiviseringsgevinsten på 10 % er betydeligt lavere end den KL selv regner med på udbudsportalen.dk. Her er gevinsterne erfaringsmæssigt mellem 15-20 %.   

- Pointen er derfor, at når Dansk Byggeri kan finde 2 mia. kr. i denne analyse, kan det dog sagtens vise sig, at være dobbelt så store gevinster, siger Lars Storr-Hansen, som er helt uforstående overfor oppositionens uansvarlighed i forhold til at lempe udliciteringsaftalen.   

- Vi må naturligvis på det kraftigste advare mod S-SFs forslag om at fjerne de aftalte krav om udbud. Regningen for den tabte gevinst ved udlicitering kan kun sendes til skatteborgene, understreger Lars Storr-Hansen.   

Analysen viser også, at over halvdelen af udliciteringspotentialet fortsat ligger på ”de kolde områder”. Det vil sige indenfor det anlægs- og bygningsmæssige område, som mange kommuner endnu ikke har fået udliciteret, men holder fast i skal udføres fra egen materielgård.   

Dansk Byggeri vil nu forsøge at få regeringen til at hæve bommen i aftalen med kommunerne, så målsætningen om en udlicitering på 26,5 % i 2010 og 31,5 % i 2015 i det mindste bliver et krav og ikke en uforpligtigende vejledning.   

- Jeg synes, at regeringen på baggrund af kommunernes jammer over deres økonomi, bør skærpe kravene til kommunerne om selv at finde pengene. Så hvorfor ikke gøre det til et krav, at kommunerne samlet set skal nå en udliciteringsgrad på 33 % allerede i 2013. Det er både fair og realistisk.   

- Nu har 32 kommuner netop søgt om tilladelse til at hæve skatten, og jeg håber, at ansøgningerne vil blive vurderet i forhold til, om disse kommuner nu også har realiseret et eventuelt udliciteringspotentiale først. Kommunerne må lære sig rollen som professionelle bestillere, der er sat til at administrere skatteborgernes penge mest rationelt. Kommunerne skal med andre ord se at få økonomistyringen på plads, slutter Lars Storr-Hansen.   

Kontakt: 
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, på telefon 41 19 33 04 
Pressechef Mogens Hjelm på telefon 40 29 92 32