Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kommunerne skal hurtigt afklare nydanskeres kompetencer

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 10:19 CET

En tidlig og systematisk afklaring af nyankomne flygtninge og indvandreres kompetencer kan åbne døren til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne hurtigt får kortlagt, hvilke kompetencer de nyankomne har.

Kommunerne gør det allerede, men flere kan gøre det hurtigere og mere systematisk. Afklarer evner og kompetencer hos flygtninge og indvandrere, der lige er kommet til Danmark. Og det er vigtigt. For erfaringer fra en række kommuner viser, at de nyankomnes chancer for at komme i arbejde stiger, jo hurtigere og mere systematisk kommunerne får afklaret kompetencerne. 

"Jo hurtigere, de nye borgere kommer i arbejde og bliver selvforsørgende, jo bedre. Det er både til gavn for den enkelte, familien og ikke mindst samfundet. Jeg håber derfor, at kommunerne er opmærksomme på, at de har en vigtig opgave med at afklare de nyankomnes kompetencer", siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

For at udbrede kendskabet til den viden, der er opbygget på området, og de mange redskaber, som kommunerne kan bruge i kompetenceafklaringen, udgiver Integrationsministeriet i samarbejde med blandt andre DA, LO og KL en ny folder. 

Læs 'Kompetencer i fokus - Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis' (PDF) 

Med udgangspunkt i konkrete eksempler videregiver fire kommuner – Vallensbæk, Rudersdal, Frederikshavn og Lyngby-Taarbæk – ISS Jobudviklingscenter samt Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter deres erfaringer med kompetenceafklaring i folderen.

Folderen henvender sig først og fremmest til kommunale integrationsmedarbejdere og andre praktikere, der arbejder med at afklare nyankomne flygtninges og indvandreres kompetencer inden for den 3-årige introduktionsperiode. Men den kan også bruges som inspiration i den videre dialog med borgerne.


Fakta om kompetenceafklaring af nyankomne

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte tilbydes i dag et integrationsprogram, der er individuelt konkretiseret i en integrationskontrakt mellem den enkelte og kommunen. 

Alle nyankomne, som modtager aktive tilbud som led i deres integrationsprogram, kompetenceafklares, og kompetenceafklaring udgør et centralt element i den beskæftigelsesrettede indsats for nyankomne.

Afklaringen af nyankomne udlændinges kompetencer kan imidlertid styrkes yderligere, så den enkelte bliver i stand til at udnytte – og om nødvendigt udbygge – sine kompetencer på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. 

Som led i firepartsaftalen om integration, som regeringen, KL, LO og DA indgik i oktober 2010, vil parterne derfor iværksætte diverse initiativer for at udbrede kendskabet i kommunerne til kompetenceafklaring af nyankomnes medbragte kompetencer.