Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunernes budgetter for 2011 ligger inden for de aftalte rammer

Pressemeddelelse   •   Nov 08, 2010 10:13 CET

Kommunernes budgetterede serviceudgifter i 2011 lever op til økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det viser en foreløbig opgørelse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har foretaget. Godt gået af kommunerne, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Kommunernes budgetter for 2011 ligger inden for rammerne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det viser en foreløbig opgørelse foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af indberetninger fra landets kommuner.

"Jeg vil gerne rose kommunerne for at have lagt budgetter, der holder sig inden for den aftale, vi har indgået med KL. Det er godt gået af kommunerne. Selv om kommunerne får lov til at fastholde det høje niveau fra 2010-budgetterne, så er jeg med på, at det har været en udfordring flere steder at vedtage budgetter, hvor udgifterne ikke stiger i 2011", siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Kommunerne budgetterer med at bruge godt 232 mia. kr. på serviceudgifter i 2011. Det er godt 1 mia. kr. mindre, end hvad der er aftalt mellem regeringen og KL med økonomiaftalen.

"For mig at se virker det fornuftigt, at der er lidt "luft" mellem økonomiaftalens rammer og kommunernes budgetter. Det er før set, at det er svært for nogle kommuner at holde budgetterne. Men det er helt afgørende for dansk økonomi at aftalen holder," siger Bertel Haarder.

Ifølge ministeriets opgørelse budgetterer kommunerne med anlægsinvesteringer for samlet knap 17 mia. kr., hvilket er knap 2 mia. kr. over det forudsatte niveau på 15 mia. kr. i økonomiaftalen for 2011.

Det foreløbige budgetresultat indikerer også lavere udgifter til overførsler og til forsikrede ledige end det niveau, som har ligget til grund for økonomiaftalen. Budgettet tegner her til at ligge godt 1 mia. kr. under det forudsatte niveau.

På baggrund af den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2011 har regeringen tilkendegivet, at det forventes, at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer til udbetaling.

De endelige budgettal offentliggøres af Danmarks Statistik i januar, og først da kan den endelige aftaleoverholdelse opgøres.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Max Nielsen, tlf. 72 28 25 70