Miljøstyrelsen

Konference om EU’s mest komplekse lovgivning

Pressemeddelelse   •   Okt 11, 2010 09:15 CEST

Den 11. november afholdes Kemikaliedag for sjette år i træk. Kemikaliedag 2010 handler om den europæiske kemikalielovgivning - REACH.

REACH er både blevet kaldt den vigtigste EU-lovgivning de seneste 20 år og den mest komplekse lovgivning i EU's historie. REACH vil få betydning langt ud over EU's grænser.

REACH har betydet ekstra arbejdsbyrder for virksomhederne, blandt andet fordi ansvaret for kemikalieregistrering og kontrol i højere grad lægges hos virksomhederne selv.

Kemikaliedag 2010 vil blandt andet se på, om virksomhederne, trods arbejdsbyrden, kan få konkurrencefordele af REACH, fx fordi europæiske produkter har en fordel frem for produkter med oprindelse uden for EU. Tre virksomheder giver deres bud på, om - og hvordan - konkurrencefordelen kan realiseres.

Det er ikke mindst relevant at se på mulige konkurrencefordele, fordi danske og europæiske virksomheder i stigende grad er under pres fra globaliseringen. Kan REACH både sikre bedre miljø og give europæiske virksomheder fordele på de stadig mere globale markeder? Hvordan passer REACH ind i en vækstdagsorden?

REACH gennemføres ud fra overordnede hensyn til mennesker og miljø. På konferencen får vi også en status på REACH og en vurdering af, hvordan det store lovkompleks indtil videre har fungeret, og hvad der eventuelt mangler, for at det kan virke efter hensigten.

Miljøminister Karen Ellemann åbner Kemikaliedag 2010. Virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer sikrer oplæg med substans og debat med bid.

Læs mere på www.kemikaliedag.dk , hvor det også er muligt at tilmelde sig.


Praktiske oplysninger:

Konferencen holdes torsdag den 11. november kl. 9:00-16:00 i Nationalmuseets Festsal, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.

Journalister bedes tilmelde sig hos Morten Seifert på ms@operate.dk /38168090 af hensyn til forplejning. Journalister, der kun ønsker at overvære dele af arrangementet, kan deltage uden tilmelding.

Bag Kemikaliedag 2010 står Arbejdstilsynet, Brancheforeningen for sæbe, parfume og teknisk/kemiske artikler (SPT), CO-industri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri (FDLF), Kemikalieb ranchen, Miljøstyrelsen og Procesindustrien.