Teknologirådet

Konference om klimatilpasning i Danmark

Pressemeddelelse   •   Okt 21, 2010 10:52 CEST

Tid: mandag d. 25. oktober 2010 kl. 09.30 – 15.30
Sted: Bygning 55, DGI-Byen, København

Klimaforandringerne har allerede ramt os. Uanset hvad politikerne gør for at standse ændringer i klimaet, vil det også være nødvendigt for samfundet at tilpasse sig de klimaforandringer, der sker nu og i fremtiden. Derfor afholder Teknologirådet i samarbejde med Videnscentret for Klimatilpasning og Koordineringsenhed for Forskning i Klimatilpasning (KFT) konference om klimatilpasningsindsatsen i Danmark.

Klimatilpasning er ikke noget der alene kan løses teknisk – med større rør eller højere diger - eller kan optimeres udelukkende ved at få bedre klimaberegninger stillet til rådighed. Klimatilpasning forudsætter en kompleks samfundsmæssig proces med mange aktører og valgmuligheder. Beslutningstagere på alle niveauer er derfor alle vigtige spillere når vi skal skabe en udvikling, hvor samfundets sårbarhed overfor det fremtidige klima bliver mindre.

På konferencen vil beslutningstagere, forskere, embedsmænd og andre interessenter præsentere og debattere hvad der skal gøres for at håndtere klimaforandringerne. Målet er at identificere de udfordringer og valgmuligheder beslutningstagere på alle niveauer står overfor i forbindelse med klimaforandringernes påvirkning af det danske samfund.

Klima- og energiminister, Lykke Friis, vil afrunde konferencen.

Konferencen finder sted i DGI-byen, bygning 55 på mandag d. 25. oktober 2010 fra kl. 9.30 til 15.30. Det fulde program kan ses på: http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1683&toppic=kategori7&language=dk&category=7

Konferencen har mødt stor interesse og er pt. fuldt booket. Pressen er selvfølgelig velkommen, men bedes af pladshensyn melde sin ankomst på forhånd.

Der vil være mulighed for at interviewe oplægsholdere og spørgepanel ligesom debatoplæg vil kunne rekvireres efter aftale.

Al henvendelse bedes ske til projektmedarbejder i Teknologirådet, Hannibal Rasmussen på hr@tekno.dk eller tlf.: 3345 5399.

http://www.tekno.dk

Pressekontakt
Mads Laurids Petersen
33320503


Teknologirådet
Tolbodgade 12
1253 København K
Danmark