DLG

Kongskilde står styrket efter opkøb

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2013 09:36 CET

Kongskilde står som en styrket maskinkoncern efter opkøbet af JF-Stoll i slutningen af 2011. Salget er øget med 36 procent, og der er skabt en regulær turn around i forhold til JF-Stoll. En vellykket integration er nu godt på vej.

DLG's datterselskab Kongskilde Industries fik i 2012 en omsætning på 1,225 milliarder kr. mod 900 millioner kr. i 2011, hvilket er en stigning på 325 millioner kr. Stigningens skyldes især et øget salg af græsmaskiner og fuldfodervogne til kvægbruget, og at JF-Stoll har været med hele sidste år mod kun tre måneder i 2011.  Den største salgsfremgang er sket på markederne i Frankrig, Polen, Danmark og Nordamerika.

JF-Stoll har tilført ny viden

JF-Stoll gav en bredere geografisk dækning for hele koncernen og tilførte derved ny viden gennem produktudviklingsafdelingen i JF-Stoll. Det var en velanset forretning med gode produkter, der - ligesom resten af maskinbranchen - blev mærket af krisen. Et opkøb blev en løsning, og 260 danske arbejdspladser i Syddanmark blev sikret.

"Vi fik muligheden for et godt opkøb, hvor vi har kunnet forene det bedste fra begge verdener. Vi har i koncernen en god fusionskultur, som danner grobund for innovation, og det er derfor, at det er lykkedes", siger Asbjørn Børsting koncernchef i DLG.

Kongskilde er nu nået i mål med at integrere aktiviteterne i organisationen og har overtaget salget af JF-Stoll-produkterne i England, Frankrig, Polen, Spanien, Tyskland, Holland, Belgien og Nordamerika og samlet indsatsen på en række eksportmarkeder. Implementeringen af græssortimentet og fuldfodervogne i Kongskilde-koncernen er gået rigtig godt, og salget af JF-Stoll-produkter er steget mærkbart i forhold til JF-Stoll's salg tidligere.

Udvikling er nøglen til fremtidens succes

Derudover er maskinkoncernen styrket med en udviklingsafdeling i Sønderborg for græsredskaber og fuldfodervogne og en ny strategisk forskningsenhed Kongskilde Strategic Development i Agro Business Park i Foulum. Et innovativt miljø er nødvendigt for at kunne forblive konkurrencestærke.

Forventningerne til fremtiden er positive, og ønsket for 2013 er at øge væksten yderligere. Kongskilde forventer en pæn vækst på markedet for jordbrugsredskaber i 2013 specielt i Europa, Nordamerika og Rusland. En anden hovedopgave bliver at fortsætte optimering af produktiviteten på fabrikkerne.

Kongskilde Industries A/S 

Mio. kr.

2008

2009

2010

2011

2012

Nettoomsætning

928,3

735,4

748,0

899,9

1.224,9

EBITDA

91,1

79,0

94,6

122,5

159,2

Afskrivninger

-29,9

-37,4

-42,7

-50,0

-68,5

Finansielle poster, netto

-41,8

-37,4

-37,6

-45,6

-58,6

Resultat før skat (EBT)

19,3

2,9

14,3

26,3

30,0

Nettoresultat (EAT)

14,1

27,8

10,0

29,0

22,9