Dansk Erhverv

Konkursbølgen har toppet

Pressemeddelelse   •   Feb 07, 2011 12:44 CET

Antallet af konkurser steg ganske vist fra 419 i december til 478 i januar 2011. En sammenligning med rekordåret 2010 peger dog på, at der vil ske en stabilisering af konkursantallet på et lavere niveau, vurderer Dansk Erhverv.

”I 2010 var der gennemsnitligt cirka 540 konkurser om måneden. Konkursantallet vil formentlig stabilisere sig et sted i omegnen af 450 konkurser om måneden her i 1. halvår 2011. På den baggrund tør vi godt konkludere, at konkursbølgen har toppet i denne omgang,” siger økonom i Dansk Erhverv Bo Sandberg.

Færre beskæftigede berørt af konkurserne
Dansk Erhverv hæfter sig ved, at størstedelen af de konkursramte virksomheder ikke har ansatte. Allerede i 2010 var der færre beskæftigede berørt af konkurserne, end der var i det økonomiske kriseår 2009. Og tendensen til færre berørte beskæftigede af konkurserne ser ud til at fortsætte i 2011. I januar var det således ”kun” 1.268 personer, der blev berørt af de 403 konkurser (ikke-sæsonkorrigeret).

”I øjeblikket går tendensen i retning af, at de konkursramte virksomheder både har lavere omsætning og færre ansatte end tidligere i kriseforløbet – og det gør det naturligt i lige så høj grad at fokusere på hvor mange nye virksomheder, der starter op,” siger Bo Sandberg.

Så småt stigende etableringslyst i 2011
Forleden viste nye tal fra analysevirksomheden Experian, at der i januar 2011 blev etableret 1.814 nye virksomheder i Danmark, hvormed tendensen fra 2010 med stigende etableringslyst blandt danske iværksættere fortsætter. Sammenlignet med januar 2010 blev der i januar 2011 faktisk stiftet hele 29 procent flere nye virksomheder. Der er dog fortsat et godt stykke op til niveauet af nystartede virksomheder før krisen, understreger Dansk Erhverv.

”Den positive nyhed er, at det nu er altovervejende seriøse virksomheder, der starter op. Virksomheder, som har den økonomiske krises realiteter inde under huden og dermed også har pæne overlevelseschancer. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der på bagkant af højkonjunkturen kom mange lykkeriddere ind på markedet for at score en hurtig gevinst uden at have tilstrækkelig solidt forretningskoncept,” pointerer Bo Sandberg.

Bo SandbergSkattepolitisk chefAfdeling: Politisk økonomiskT. 3374 6507