Dansk Erhverv

Konkurser har stabiliseret sig på højt niveau

Pressemeddelelse   •   Nov 07, 2011 16:48 CET

Dagens tal fra Danmarks Statistik viser, at der i oktober var 460 konkurser. I de første 10 måneder af 2011, har konkursomfanget ligget stabilt omkring 450 konkurser om måneden. I historisk sammenhæng er konkursantallet dog stadig meget højt.

”Selvom konkursantallet i erhvervslivet har toppet, så er omfanget stadig ganske højt. I 2007, før den økonomiske krise indtrådte, var konkursantallet på ca. 200 konkurser om måneden – så de gennemsnitligt 450 månedlige konkurser i 2011 udgør en stigning på hele 125 procent i forhold til niveauet før krisen,” siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Erhverv.

Ifølge erhvervsorganisationen er det lang tid med svag indenlandsk efterspørgsel samt sværere adgang til likviditet og risikovillig kapital, der har gjort konkursrisiko til et grundvilkår i erhvervslivet anno 2011.

”Historisk er 450 konkurser om måneden, svarende til 15 om dagen, fortsat et højt konkursantal. Det afspejler både den svage efterspørgsel i dansk økonomi, og den vanskelige adgang til likviditet. Så trods de bedrede konkurstal, er konkursrisiko fortsat et grundvilkår i erhvervslivet, hvor ikke mindst detailhandlen er udsat,” siger cheføkonom Bo Sandberg.

Rammer relativt få beskæftigede 
Heldigvis ser vi fortsat, at de konkursramte virksomheder beskæftiger relativt få personer – og næsten 60 procent af virksomhederne har ingen beskæftigede og er ofte reelt kun et CVR-nummer. Oktober måneds konkurser kostede i gennemsnit 3,8 fuldtidsbeskæftigede pr. konkursramt virksomhed og 1.591 fuldtidsstillinger i alt for oktober.

Da den økonomiske krise i 2009 var på sit højeste, berørte konkurserne i gennemsnit 1766 fuldtidsansatte pr. måned. Det tal fald i 2010 til 1592 fuldtidsansatte, og faldet er ifølge Dansk Erhvervs beregninger fortsat i 2011, hvor konkurserne i gennemsnit har berørt ca. 1400 fuldtidsansatte pr. måned.