Erhvervs- og Vækstministeriet

Konsulentbistand fra Rothschild i forbindelse med Kreditpakken

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2010 08:52 CET

Der blev i forbindelse med Kreditpakken indgået en kontrakt mellem det engelske rådgivningsfirma Rothschild, Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten omfatter dels generel bistand til etablering og implementering af Kreditpakken og dels rådgivning i forbindelse med behandlingen af de individuelle ansøgninger om statsligt kapitalindskud. De enkelte elementer i kontrakten er fortrolige.

Alle omkostningerne forbundet med Rothschilds rådgivning betales af bankerne. Det følger af loven, at penge- og kreditinstitutter, der tilføres hybrid kernekapital, skal betale statens udgifter til eksterne rådgivere og administration af ordningen, og at disse omkostninger indgår som en del af låneomkostningerne ved statsligt kapitalindskud. I alt fik 43 penge- og kreditinstitutter statslige kapitalindskud til et samlet beløb på 46 mia. kr.

Rothschild har ydet generel rådgivning til ministerierne for ca. 9 mio. kr., hvilket følger ret direkte af kontraktens bestemmelser. Rothschild er et internationalt rådgivningsfirma, og derfor ikke blandt de billigste, men de er til gengæld meget anerkendt for deres rådgivning. Det er vurderingen, at udgifterne hertil ikke overstiger de omkostninger, der normalt ses i forbindelse med international finansiel investeringsrådgivning.

Det følger endvidere af kontrakten, at Rothschilds udgifter til hotel, transport mv. skal dækkes, og at disse følger firmaets retningslinier for rimelig udgifter.  Dette beløb er samlet omkring 1 mio. kr., som det også har været fremme i pressen. Dette dækker omkostninger fra 14. december 2008 til udgangen af 2009, og dermed Rothschilds omkostninger til hotel, transport mv. i forbindelse med både den generelle rådgivning og behandlingen af de specifikke ansøgninger om statsligt kapitalindskud.

Det har været ministeriets vurdering, at Rothschilds regninger for udgifterne til hotel, fly, taxa mv. har kunnet tiltrædes, når der tages hensyn til, det ikke uvæsentlige antal møder, de mange rejsedage og medarbejdere Rothschild har haft på sagen i et forløb, der strakte sig over et år.

Det kan endvidere oplyses, at kontrakten ikke har været forelagt den daværende økonomi- og erhvervsminister.

Departementschef Michael Dithmer:

- Vi har fået god rådgivning for pengene. Det har været vigtigt at kunne trække på kompetente internationale rådgivere i forbindelse med Kreditpakken, hvor staten har skudt mere end 46 mia. kr. i bankerne. Ministeriet står selvfølgelig klar til at besvare yderligere spørgsmål, idet der dog skal tages hensyn til fortrolighed i kontraktforhold mv.