Kræftens Bekæmpelse

Kræftpatienter venter alt for længe

Pressemeddelelse   •   Feb 24, 2011 08:56 CET

Kræftens Bekæmpelse er meget skuffet over, at ventetiderne for kræftpatienterne reelt ikke flytter sig. Den seneste opgørelse viser, at ventetiderne stort set ikke er blevet kortere på trods af indførelsen af de meget omtalte pakkeforløb for kræftpatienter. - Der er behov for et markant fokus på ventetidsproblemet fra regeringen, regionerne og hospitalsledelserne, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

Det er knap fire år siden at regeringen fastslog, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, der skal behandles uden unødig ventetid. Men der er stadig langt til målet. Det viser den seneste opgørelse af ventetiden for 11 store kræftsygdomme, som Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort.

For store sygdomme som tarmkræft og brystkræft er ventetiden direkte stigende, mens der reelt ikke sker nogen udvikling for patienter med kræft i lungerne, maven, hoved/hals, blære og kvindelige kønsorganer. For nogle sygdomme udvikler ventetiden sig positivt. Det er de hæmatologiske sygdomme, prostata- modermærke- og hjernekræft.

- Det er et meget trist billede, vi ser. Jeg er stærkt bekymret for, om der er det nødvendige ledelsesmæssige fokus på ventetiden. Det gælder i alle led fra de folkevalgte ledere over ministeriet, ledelserne i de enkelte regioner og på hospitalerne og ned på den enkelte afdeling. Det er vores indtryk, at personalet arbejder rigtigt hårdt, men alligevel ser vi ingen reel udvikling. Det kan patienterne ikke være tjent med. Vi ved, at ventetid koster liv i den sidste ende, siger Kræftens Bekæmpelses direktør, Leif Vestergaard Pedersen.

- Vi forventer, at sundhedsminister Bertel Haarder og regionernes formand, Bent Hansen og hans kolleger i regionernes ledelse kommer med nogle meget konkrete udspil til, hvordan vi kan gøre ventetiden for patienterne kortere.

Fra starten af 2008 begyndte sygehusene at indføre de såkaldte kræftpakker. Pakkeforløbene beskriver temmelig detaljeret hvad der skal ske, når en patient henvises med mistanke om en bestemt kræftform. Kræftpakkerne beskriver også de maksimale tider patienterne må vente. Kræftpakkerne skulle hjælpe med at gennemføre regeringens løfte om akut kræftbehandling. Det er ikke lykkedes endnu.

En sammenligning mellem de seneste tal for ventetiderne og løfterne i kræftpakkerne viser, at mindst hver fjerde patient venter længere end kræftpakkerne foreskriver inden for 9 af de 11 undersøgte kræftformer. For den meget alvorlige lungekræft er løftet f.eks., at patienten skal have en diagnose og være begyndt behandling senest 43 dage efter henvisningen. I virkeligheden venter 25 procent af patienterne mere end 58 dage på at komme i gang med behandling. For prostatakræft (mandlige kønsorganer) er løftet maksimalt 55 dages ventetid. Hver fjerde mand venter mere end 115 dage på at komme i behandling.

- Det er altså fire måneders ventetid for en mand, som har en sygdom han kan dø af. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi er meget skuffede over, at kræftpakkerne ikke er slået bedre igennem inden for de store sygdomsgrupper som bryst-, lunge-, hoved/hals-, prostata- og hjernekræft. Det er fint, at ventetiden falder for nogle af sygdommene, men vi er stadig meget langt fra målet, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen skriver i ventetidsrapporten, at man ikke kan sammenligne tallene med løfterne i kræftpakkerne. Det skyldes, at opgørelsen måler på tiden fra første henvisning til sygehuset. Den henvisning har ikke nødvendigvis været på grund af en mistanke om kræft, og så kan der gå tid, før man erkender en mistanke om kræft, og får startet patienten i en kræftpakke. Men det er ikke nogen reel forklaring på de dårlige ventetidstal, mener Leif Vestergaard Pedersen.

- Langt de fleste patienter bliver henvist fra deres egen læge med en mistanke om kræft. Det er først og fremmest dem, tallene afspejler, og de skal behandles langt hurtigere, end det sker i dag. Når det gælder gruppen med mere uklare symptomer, er det meget vigtigt, at vi får udbygget diagnostiske centre, så de også kan komme hurtigt i gang med den rigtige behandling, siger Kræftens Bekæmpelses direktør.

VENTETIDERNE I SKEMAFORM ER VEDHÆFTET:
- Udviklingen 1. halvår 2008 - 1. halvår 2010
- Ventetiden sammenlignet med kræftpakkerne