Dansk Byggeri

Krisen kradser i ledernes kompetencer

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2011 06:43 CET

Dansk Byggeri er branchens største leverandør af lederkurser til bygge- og anlægsvirksomhederne. Af den grund er det interessant at følge deltagelsen på de åbne kurser som organisationen udbyder, da den er en god indikator for den samlede kompetenceudvikling hos byggebranchens ledere.

Og der er dårlige nyheder. Den samlede aktivitet, målt på antallet af kursusdøgn, faldt med 34 % fra 2009 til 2010. Faldet opvejes i nogen grad af større aktivitet på kurser i AMU-systemet, men AMU-centrenes hovedaktivitet er uddannelse af timelønnede og ikke ledere.

- Virksomhederne er ramt af tidernes ugunst, og det er naturligt nok, at pressede virksomheder drosler ned på et område som efter- og videreuddannelse. Det kan også godt hænge sammen, hvis der er en kortere periode med lav konjunktur. Så kan man overleve på de kompetencer, som man allerede har, og kan vente med at lære nyt, til der igen er ressourcer til det, siger Eva Kartholm, afdelingschef i Dansk Byggeri og fortsætter:

- Problemet opstår, når lavkonjunkturen strækker sig over længere tid og man som leder ikke sørger for at skærpe sine egne evner til at lede virksomheden gennem en kritisk periode. Udviklingen indenfor ledelse, teknik og jura går jo ikke i stå bare fordi virksomhederne ikke møder op til kursus, og risikoen for fejl bliver alt for høj.

Det største fald er sket i de kurser, som sektionerne i Dansk Byggeri traditionelt udbyder. Den type kurser er sammen med lærlingekurserne faldet med i alt 60 %. Netop for disse kurser var aktiviteten i 2009 også meget høj, og det forklarer noget af faldet, men ikke det hele. For deltagerne er tilsyneladende ikke flyttet over på andre emner, og det betyder på bundlinjen, at kompetenceudviklingen falder.

Det mindste fald rammer de deciderede lederkurser, altså kurser med et indhold, som løfter de kompetencer, som anvendes i ledelsen af andre. Det kan være fx kommunikation, personlig udvikling og forhandlingsteknik.

- Hvis der skal findes et positivt tegn i opgørelsen af kursusaktiviteten er det, at virksomhederne fortsat passer deres lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser. Lidt over halvdelen af de kursusdøgn som Dansk Byggeri har afviklet har været på arbejdsmiljøområdet, siger Eva Kartholm, som mener, at arbejdsmiljøkurserne bør ligge højst i prioriteringen. Hun opfordrer dog også virksomhederne til at se på, om deres kompetencer på de øvrige områder stadig er up-to-date.

På hitlisten over søgte kurser ligger ledelseskurserne som en flot nummer to med 17 % af aktiviteten, og det er endda uden at Byggeriets Lederuddannelse er medtaget i opgørelsen.

Kontakt: 
Eva Kartholm, afdelingschef, Dansk Byggeri, telefon 72 16 01 42
Henriette Døssing, pressekonsulent, Dansk Byggeri, telefon 72 16 02 84